İlaç Fiyat Kararnamesi değişiyor mu?

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri ve 2.Bölge Ankara Eczacı Odası, 14.Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası, 22. Bölge Malatya Eczacı Odası, 24. Bölge Ordu Eczacı Odası, 52. Bölge Nevşehir Eczacı Odası olarak, 23.07.2020 tarihinde, TİTCK Başkanı Sayın Dr. Ecz. Harun Kızılay’a makamında bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Ziyarette eczacılık gündeminde olan ve çözümü beklenen şu konular görüşüldü:

  • İlaç Fiyat Kararnamesi’nde eczacı karlılıkları ile ilgili iyileştirme yapılması;
  • Firması tarafından KKİ uygulanmayan/eksik uygulanan ilaçların durumu; 
  • Diz içi enjeksiyon amaçlı kullanılan hiyalüronik asit vb. eklemiçi sıvı müstahzarlarla ilgili olarak Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nde düzenleme yapılması;
  • Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin Eczane levhaları ve sıcaklık nem takibi başlıklı Geçici 4. Maddesi ile 31.12.2020 olarak belirlenen tarihin, COVID-19 süreci nedeniyle ileri bir tarihe ötelenmesi;
  • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda çalışan meslektaşlarımızın maaşlarında iyileştirme sağlanması;
  • Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar”da ihtiyaç duyulan değişiklik ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi;
  • 1. Basamak sağlık hizmet sunucusu olarak eczanelerde kronik hastalıkların takibine yönelik temel ölçümlerin ve bağışıklama işlemlerinin yapılabilmesi;
  • 1 yıldan daha az miadı kalan ilaçların iade süreçlerinde yaşanan sorunların çözümlenmesi;
  • Yeni mezun olan meslektaşlarımızın diploma tescil işlemlerinin hızlandırılması.

Görüşmenin içeriğinden aldığımız haberlere göre İlaç Fiyat Kararnamesi’nde, yakın zamanda eczacı karlılık oranlarında iyileştirme yapılması bekleniyor. Değişiklik yapılması beklenen, İlaç Fiyat Kararnamesi’nin depocu ve eczacı kar oranlarını belirleyen ilgili maddesi şu şekilde:

MADDE 6-

  1. Bu Kararın 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kâr oranları, aşağıdaki şekilde uygulanır.

Depocu satış fiyatının;

Depocu kârı (%)

Eczacı kârı (%)

10 TL/ye kadar olan kısmı için (10 TL dâhil)

9

25

10-50 TL arasında kalan kısmı için (50 TL dâhil)

8

25

50-100 TL arasında kalan kısmı için (100 TL dâhil)

7

25

100-200 TL arasında kalan kısmı için (200 TL dâhil)

4

16

200 TL üstünde kalan kısmı için

2

12

Bu maddeye göre ilaç fiyatlarında son yıllarda yapılan zamlar sonucu fiyatı artarak bir üst bareme geçen ve baremlerin yeni fiyatlara göre güncellenmemesi sonucu kar oranı düşen ilaçlarda eczacılar zarar etmekteydiler. Türk Eczacıları Birliği, yapılacak düzenleme ile;  kar oranlarını belirleyen baremlerin yeni fiyatlara göre güncellenmesini, her sene ilaç fiyatlarına yapılan zam oranında bu baremlerin yenilenmesini ve 4. ve 5. Kademe ilaçlardaki kar oranlarının arttırılmasını Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’ndan  talep etti. İlaç Fiyat Kararnamesi’nde yakın zamanda bu yönde bir değişiklik yapılması bekleniyor.

Etiketler
İlaç Fiyat Kararnamesi değişiyor mu