Koronavirüs meslek hastalığı sayılmalı mı?

MESLEK HASTALIĞI NEDİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14. Maddesine göre  ‘Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir’. 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanununa göre meslek hastalığı ‘Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı’ olarak tanımlamaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlı Örgütü (WHO) ise meslek hastalıklarını; zararlı etken ile bu zararlı etkenden etkilenen insan vücudu arasında, kişinin yaptığı iş ile ilgili neden-sonuç veya etki-tepki ortaya koyabildiği hastalıklar grubu şeklinde tanımlamaktadır.

SALGIN İLE MÜCADELEDE CEPHE HATTI:

Ülkemizde ve dünyada pandemi ilanı ile birlikte salgın adeta bir savaşa benzetilmiştir. Bu savaşta en ön cephede yer alan sağlık çalışanları bilgi birikimi ve tecrübesiyle halk sağlığı adına aylardır aralıksız mücadele etmektedir.  Bu mücadelede koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici tedavi hizmetlerinde mücadele verilmektedir. Koronavirüs salgınının ilk karşılayıcıları olan sağlık çalışanları; sağlık bakanlığı tarafından 14 Ekim’de yapılan açıklamada Covid-19 salgınına yakalanan sağlık çalışanı sayısı ne yazık ki 40 bini geçmiştir. Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları aylardır Covid-19 hastalarının bakımından tedavisine ve normal yaşantısına dönmesi adına virüsü maruz kalma riski 10 kat daha fazla olduğu akademik kaynaklarda geçmektedir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ‘MESLEK HASTALIĞI KAPSAMINA ALINMA TALEBİ’:

Dünya Sağlık Örgütü(WHO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve bir çok uluslararası kuruluşun pandemi ilanı ile birlikte sağlık çalışanlarının desteklenmesi adına çağrılarda bulunulmuştur. Hali hazırda 130 ülke Covid-19 hastalığını meslek hastalığı kapsamına almıştır. Gerek 5510 sayılı kanun gerekse 6310 sayılı kanunda açıkça ifade edilen meslek hastalıkları tanımından yola çıkarak virüs-bulaş ihtimali normal bir insana göre 10 kat daha fazla olan bir sağlık çalışanlarının bu haklı talepleri yerine getirilerek:

  • Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
  • Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
  • Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması
  • Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
  • Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi gerekmektedir.

 Sağlık çalışanlarının haklı taleplerinin yerine getirilmesi ve çözülmesi gereken en acil beş sorundan biri olan Covid-19’un meslek hastalığı olması acilen kabul edilip ilan edilmesi sahada ki moral ve motivasyonu arttıracaktır. Savaşa benzettiğimiz bu mücadelede cephe hattını güçlendirmek hepimizin görevidir.

 

Etiketler
meslek hastalığı
Koronavirüs