Personel Dağılım Cetveli gecikmeksizin şeffaf hale getirilmeli

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği personel politikasına göre her yıl en az bir defa Personel Dağılım Cetveli (PDC) adında bir listenin hazırlaması gerekmektedir.  Bu liste, il ve birim (hastane) bazında, meslek dalları ve branşlar itibariyle bulunması gereken personel sayısını gösterir.  Örneğin Samsun İlinde Bafra Devlet Hastanesinde bulunması gereken genel cerrahi uzmanı ile aktif çalışan genel cerrah sayısı bu listede görünür. Ve o birimin (Bafra Devlet Hastanesinin) genel cerrahi branşındaki doluluk oranı bu cetvelden anlaşılır. Böylece Bakanlık hangi hastanede hangi personel için açık olduğunu tek bir ekran üzerinden takip etme imkânına kavuşur.

PDC sadece Bakanlığın personel politikasını belirlemek için değil aynı zamanda sağlık personelinin nakil taleplerinde de kullanılmaktadır. Bu sebeple, kendisi ve/veya ailesi için gelecek planını yapmak isteyen her sağlık çalışanı tarafından bu listenin bilinmesi gerekmektedir. Zira sağlık çalışanı bu cetvele göre belki de bir ev alıp bu evin bulunduğu il ya da ilçeye atanma talebinde bulunacaktır. Ya da çocuğunun üniversite sınavındaki tercihini bu listeye göre yapacaktır. Veyahut nişanlısı ile evlendikten sonra yaşayacağı yeri buna göre belirleyecektir.

Ancak bu cetvel olması gerekenin aksine şeffaf değildir. İnsanlar bu listeyi görmeden tayin isteminde bulunmakta ve birçok nakil talebi PDC’ye uygun olmadığından bahisle Bakanlıkça reddedilmektedir. Fakat bu ret kararlarının gerçekten PDC’ye uygun olup olmadığı ilgililerce denetlenememektedir. Bu sebeple ortalıkta kayırmacılık ve torpil gibi birçok iddia ve şaibe dolaşmaktadır. Bakanlığın bunların önüne geçme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7. maddesinin ikinci fıkrasına göre, PDC çalışmaları sonucu meslek grupları (unvan) ve branşlara göre personelin illere dağılım sayısını gösteren il dağılım cetveli ve bu personelin il içi birimlere dağılım sayısını gösteren il içi dağılım cetvelinin Bakanlık internet sitesinde duyurulması gerekmektedir.  Görüldüğü üzere Yönetmelik kuralı son derece açıktır. Ancak her ne kadar Yönetmelikte böyle bir hüküm yer alıyor olsa da Bakanlık bu kurala tam anlamıyla uygun davranmamaktadır. Bir liste yayınlanmaktadır. Ancak yayınlanan listede, bulunması gereken kadro görünmekte fakat kaç tane boş kadro olduğu ve doluluk oranı gösterilmemektedir. Tabi asıl olan da boş kadrolar ve doluluk oranlarıdır. Gerisi sadece bir sayıdan ibarettir. Hiçbir fikir vermemektedir.

Kuşkusuz bu durum birçok soruna ve mağduriyete yol açmaktadır. Bunu bir örnekle şu şekilde açıklayabiliriz. Diyelim ki karı koca Ankara’da görev yapan bir doktor aile Adana’ya atanma talebinde bulunmak istiyor. Eşlerden birisi Yönetmeliğin 16. maddesinin birinci fıkrasına göre ilan edilen kadroya başvuruyor ve hizmet puanına göre ataması yapılıyor. Diğer eş de aile birliğinin maksadıyla bir yıl içinde atanma talebinde bulunuyor. Bakanlık verdiği cevapta diğer eş için PDC uygun değil diyor. Böylece aile darmadağın bir şekilde iller arasında perişan oluyor. Oysa aile PDC’nin uygun olup olmadığını bilse yani bunlar önceden ilan edilse herkes buna uygun olarak tayin ister. Bu örnekteki gibi belki de tayinlerini Adana’ya değil de Mersin’e veya Osmaniye’ye yapılmasını talep ederler.

Peki şu PDC’leri önceden şeffaf bir şekilde açıklasanız, herkes planını programını buna göre yapsa ne olur? Tabi ki personel bundan fayda sağlar. Yukarıdaki örnekteki gibi sefil perişan olmaz. Fakat bu durumda torpilliler için el altından tayin yapma imkanı ortadan kalkar. Şeffaflığın sağlanmamasının nedeni de budur.

Buradan Sayın Bakana sesleniyoruz. Lütfen kendi çıkardığınız Yönetmeliği uygulayın. Mesleklere ve branşlara göre illerin ve hastanelerin doluluk oranlarını internet sitenizde yayınlayın. İnanın bundan zarar görmezsiniz. Hatta torpil taleplerini geri çevirmek için elinizde bir imkan ve sağlam gerekçe olur. Sadece sağlık personeli değil siz de bundan istifade edersiniz.