‘Protez ortezde yerli üretim şart’

Medikritik.com olarak ilk ropörtajımızı POLMED Yönetim Kurulu Başkanı Ortotist Prostetist Yunus Şimşek ile yaptık. Şimşek, protez ve ortez sektöründe yurtdışına bağımlılığın azaltılması ve yerli üretim için protez ortez lisans mezunlarının ülkemizde iki yıldan bu yana var olduğunu ve POLMED’in dışa bağımlılık ile mücadele kapsamında dernek üyeleri tarafından proje çalışma faliyetlerine başladığını ifade etti.

Ortotist protetist mesleğinden bahseder misiniz?

Lisans düzeyinde 2014 yılında eğitim öğretim veren dört üniversitede açılan bölümümüz ilk mezunlarını 2018 yılında verdi. Ülkemizin ilk Ortotist Prostetistleri olmuşlardır. Ülkemizde şuan dört üniversite öğrenci kabul etmektedir. Mesleğin genel tanımından bahsetmeden önce ‘Protez’ ve ‘Ortez’ kavramlarının ne olduğunu tanımlamanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Protez: Çeşitli nedenlerle vücut uzuvlarını kaybetmiş kişilerin vücut uzuvlarını suni yollarla yerine konması, vücut fonksiyonlarının arttırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla bire bir vücut ölçülerine uygun yapılan suni vücut parçalarıdır. Ortez : Kas iskelet sistemini destekleyen, koruyan, hekim tavsiyesine göre hareketi destekleyen veya önleyen, hastaya özel olarak üretilen cihazlardır. Bu bakımdan Ortotist Prostetistler ortez ve protezleri hastaların anatomisine uygun tasarlayan, kişiye özel dizayn eden, üreten ve değerlendirmesini yapıp eğitimini veren uzmanlardır.

Derneğinizin kuruluş aşamasından bahseder misiniz?

Protez ve Ortez sektörü ülkemizde temel düzeyde eğitim veren okullardan mezun kişilerle ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. Daha sonraki dönemlerde bölümün 1985 yılında önlisans programı üniversitelerde açılmıştır . Böylece ülkemizde protez ortez bölümü eğitim olarak bir derece daha yükseltilmiştir. Küresel rekabet koşulları göz önüne alındığında hızla değişen ve rekabetin en sert şekilde kendini gösterdiği günümüz dünyasında ülkemiz ne yazık ki protez ve ortez sektöründe istediğimiz yerde bulunamamaktadır. Bu sebeplerden ötürü dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de lisans düzeyinde eğitime geç olsa da 2014 yılında başlamış; 2018 ve 2019 yıllarında lisans mezunların verilmesiyle kısa adı POLMED olan Protez Ortez Lisans Mezunları Derneği kurulmuştur. Derneğimiz 22 Haziran 2019 tarihinde 1. Olağan genel kurul toplantısını yaparal yönetim kurulunu seçmiştir.

Derneğinizin amaçları ve hedefleri nelerdir?
21. yüzyılda dünyamız her alanda hızla değişim göstermektedir. Özellikle teknolojideki hızlı değişim aslında tüm mesleklerde etkisini göstermektedir. Kısa süre önce kurmuş olduğumuz derneğimiz tüm üniversiteler , sağlık meslek dernekleriyle , Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde hareket etme bilinci içerisinde mesleğimizin gelişimini destekleyen mesleği topluma tanıtan , meslek ile ilgili her türlü eğitim ve oranizasyonları düzenleyen bir dernek olacaktır. Uluslararası arenada Protez ve Ortez kuruluşlarıyla iletişim halinde ve ülkemizi yurtdışı rekabet düzeyine ulaştıracak çalışmalarda öncü güç olmayı hedefliyoruz. Yurtdışına bağımlılığı azaltabilecek meslek ile ilgili milli üretim açısından ortaya konacak projelerle, bilimsel yönü ağır basan bir dernek olma hedefindeyiz. Ülkemizin özellikle sağlık turizmi açısından bölgemizde daha güçlü olması adına mesleğimizle ilgili yerli üretimin arttırılması ve üretim merkezlerinin kurulması için derneğimiz üyeleri şimdiden çalışmalarına başlamıştır.

Protez ve ortezde sektörel durum nedir? Yerli üretim için tavsiyeleriniz nelerdir?

Ülkemizde protez ve ortez açısından ne yazık ki büyük ölçüde dışa bağımlıyız. Özellikle sağlık hizmeti veren ortez protez kuruluşları büyük bölümü yurtdışından gelen ortez protez parçaları ile hizmet vermektedir. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ile hem işletmeler hem de hastalar mağdur olmaktadır. Bu bakımdan özellikle Ortotist Prostetistlerin ülkemizde sağlık camiasına katılmasıyla mesleğe kazandıracağı yeni yaklaşım ve artık yerli protezlerimizin ve ortezlerimizin ülkemizde ve bölgemize yerli çözümler sunacağına inancımız tamdır. Bu hedeflerle özellikle kamu eliyle Protez Ortez araştırma ve geliştirme merkezlerinin özellikle eğitim araştırma hastanelerinde kurulması zorunluluktur. Ülkemizde ortopedik engelli sayısı 2.5 milyonun üzerine çıktığı düşünüldüğünde hem hastalarımızın mağdur olmaması hem de cari açığın düşürülmesi açısından son derece önemlidir. Derneğimiz bu konuda uluslararası ortez protez sektörünün takipçisi olup ülkemizde milli çözümler için elinden gelen çabayı sağlayacaktır. Özellikle mevcut koşullarda az sayıda olan yerli üretim firmalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesi, eğitim ve araştırma hastanelerinde protez ortez araştırma geliştirme merkezlerinin kurulması ve bu merkezlerde Ortotist Prostetistlerin istihdam edilmesi son derece önemlidir. Derneğimiz özellikle yapacağı organizasyonlar, eğitimler ve ortaya koyacağı çözüm önerileri ile faaliyetlerine azimle ve kararlılıkla devam edecektir.

yerli üretim