Yazarın Yazıları

Yazının ilk kısmı için buraya tıklayabilirsiniz.

Aşıların Genel Özellikleri:

200 yıldan daha uzun bir süre önce ilk aşının geliştirilmesinden bu yana,aşılar dünya çapında bulaşıcı hastalıkların yükünü büyük ölçüde azalttı.

Ormanlar gibi “Yaban Hayat” sahaları da her ülke için biyolojik üretim alanları olup başta değerli av hayvanları, balık türleri ve su kuşları olmak üzere, birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır.

Kurban kelimesi Arapça bir kelimedir (1).Kurban kelimesi Farsça’da “ yay mahfazası” anlamına geldiği gibi,”kurban, adak” anlamına da gelmektedir. Batı dillerinde de kurban kelimesi yerine kullanılan kelimeler vardır. Almanca’da kurban kelimesi karşılığı Das Opfer, Fransızca ve İngilizce’de Sacrifice kelimesidir.

Dünya üzerinde gerek “İnsan Tıbbı”, gerek“Veteriner Tıbbı”nda zoonozların tarihine baktığımızda karşımıza patolog, fizyolog, anatomist, antropolog, halk sağlıkçı, sosyal hekimliğin en önemli temsilcilerinden olan ünlü Alman tıp bilim insanı Prof.Dr.

Bulaşıcı hastalıklar ister hayvan orijinli (zoonotik) olsun, ister hayvan orijinli olmasın ( zoonotik olmayan) insanoğlunun varoluşundan bugüne kadar meydana getirdikleri önemli salgınlar nedeniyle insanlığın daima korkulu rüyası olmuştur.

Günümüz dünyasında en önemli sorunlarından birisi haline gelen sağlıklı kentleşme, tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisiyle tekrar gündeme gelmesiyle önem kazanmıştır.