Yazarın Yazıları

Mobbing ( İngilizcesi yıldırma ) kavramı, dilimize İngilizceden girmiştir ve İngiliz dilinde “mob” kökünden (yasal olmayan biçimde şiddet uygulayan kalabalık veya “çete” anlamındadır.) gelmektedir. Latince mobile vulgus: kararsız, kalabalık, şiddete yönelmiş topluluk anlamındadır, buradan mobbing türemiştir. İngilizcede mobbing sözcüğü ise bir eylemi bildirir.