Yazarın Yazıları

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlıklı birey; bedenen, ruhen ve toplumsal olarak tam bir iyi olma hali içinde kendini iyi hisseden insandır. Kişiler sağlıkla ilgili olan inanç ve uygulamaları içinde yaşadığı toplumun ve kültürün birer parçası olarak karşımıza çıkar.

Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği (International Association for the Study of Pain) ağrıyı, mevcut olan ya da olması öngörülen doku hasarına eşlik eden veya bu hasar ile tanımlanan kişinin duyusal ve emosyonel olarak daha önceden deneyimlenmiş hoşuna gitmeyen durum ya da sensoryal hisler olarak tanımlamaktadır.

Dünyamızda ülkelerin en büyük ve değerli varlığı toplumun sağlık düzeyinin yüksek olmasıdır. İnsanların dolayısıyla toplumların zenginliği sağlık düzeylerinin yüksek olmasına bağlıdır. Sağlıklı birey demek yaşam kalitesi yüksek toplum anlamına gelmektedir.

Sosyal organizasyonlarda devlet, sınırları içindeki vatandaşlarının sağlıkları ile her türlü tedbiri almakla sorumludur. Sağlık hizmetlerinin en etkin bir şekilde sunulduğu yer hastaneler olmasından dolayı, burada sunulan sağlık hizmetlerinin her türlü denetim ve kontrolü devlete aittir.

Tıp tarihi içinde gelişmeler sürekli olarak insanların ve toplumların ortak beklentileri sonucu gelişim göstermiştir. Birçok hastalığın tedavisi bulunmuş, birçoğunun ilerleyişinin önüne geçilmiş ya da ilerleyişi yavaşlatılmıştır.