Ömür Çakmak

Yazarın Yazıları

teyit. org sitesi Soner Yalçın’ın “Kara Kutu:Yüzleşme Vakti” kitabında 30 farklı kaynaktan 36 intihal yaptığını saptadı. İntihallerden biri de bana ait bir yazıdan yapılmış. İntihal (Aşırma) çok önemli bir hukuksal ve etik sorundur.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikasının yaptığı ankete göre eczane sahibi eczacıların yüzde 73’ü hâlinden hiç memnun değil. Hatta bunun yüzde 23’ü iş değişikliği yapmayı düşünüyor. Sebebini az çok biliyorsunuzdur, kısaca değinelim.

Türk Eczacı kamuoyu Antalya’dan gelen bir intihar haberiyle sarsıldı.  İddiaya göre bir meslektaşımız,  SGK ile eczanesi arasındaki sözleşme SGK tarafından fesh edildiği için zor durumda kaldı ve borçlarını ödeyemedi.  Anlaşılan o ki içine düştüğü yalnızlık ve çaresizlik duygusu merhum meslektaşımızı maalesef intiharla neticelenecek bir bunalıma sürüklemişti.

Dert doğada, derman da doğada. Doğayı açıklayan en güvenilir yöntem bilimdir. Hastalıklar artıp çeşitlendikçe başta tıbbi müztahzarlar  olmak üzere tedavi yöntemleri de gelişmekte. Tıbbın bütün ilerlemesine rağmen üfürükçüden, medyumdan ve cinciden medet umanlar azalmadı. Bunun sebepleri üzerine düşünmemiz lâzım.

Tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasi, malî, iktisadî, adlî, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek mânasiyle bütün bağımsızlığından mahrumiyeti demektir.