Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu'nda sendika üye sayıları belirleniyor

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu'nda sendika üye sayıları belirleniyor.

4688 Sayı’lı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 30uncu maddesi hükümleri uyarınca; her hizmet kolunda en çok üyeye sahip Sendika ve bunların bağlı olduğu Konfederasyonlar’ın belirlenmesi amacıyla, her yıl Mayıs ayı içerisinde kurumlarca üye tespit çalışması yapılarak, kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten ve Kamu İşvereni ile Sendikalar tarafından imzalanan toplantı tutanağı formlarının, Mayıs ayının son iş gününe kadar ilgili Bakanlıklar tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilmesi gerekmekte.

Bu konuda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü de, 81 İl Valiliği / Sağlık Müdürlüğü’ne gönderdiği “Sendika Üye Sayıları Tespit Çalışmaları” başlıklı Yazı’da; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında 2022 yılı “sağlık ve sosyal hizmetler” kolunda en çok üyeye sahip sendika ve konfederasyonların belirlenmesi için mezkûr Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun işlem yapılması amacıyla, dikkat edilmesi gereken hususları belirtti.

HEKİM SENDİKALARI’NIN ÜYE SAYILARI; MERAK KONUSU

Bu süreçte; 2018’de kurulan HekimSen ile, 2021 Yılı’nın son aylarında kurulan Hekim Birliği Sendikası ve TabipSen’in de “Üye Sayıları” belirlenecek.

Konuyu değerlendiren Sağlık Hukuku Yazarı Av. Ümit Erdem; “4688 Sayı’lı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 30uncu maddesindeki, Tespit Toplantısı’nın her yıl 15 Mayıs tarihinden sonra 5 İŞ GÜNÜ içerisinde yapılacağı hükmüne rağmen, Sağlık Bakanlığı’nın Yazısı’nda son tarih olarak 18 Mayıs’ın belirtilmesinin Kanun’a uygun olmadığını” belirtti ve de “3 Hekim Sendikası’nın da 17 ve 18 Mayıs Tarihleri’nde İş Bırakma Kararı aldıkları da İdare’ce bilindiğinden, Hekim Sendikaları ve toplantıya katılacak Temsilcileri’nin mağdur edilmemesi gerektiğini” sözlerine ekledi.

sdfa

,il

Yeni yorum ekle

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.