Sağlık çalışanlarında mesleki doyum

.

Günümüzde her iş alanı için vazgeçilmez olan ilk gerçek mesleki doyumdur. Sağlık hizmetlerinin doğrudan insan sağlığını konu alıyor olması ve bu yüzden diğer alanlara istinaden daha fazla dikkat gerektirmesi nedeniyle, sağlık çalışanlarında mesleki memnuniyet daha fazla önem kazanmaktadır. Fakat günümüzde ne yazık ki sağlık çalışanlarının iş doyumu bütün dünyada ortak sorundur. Profesyonel olarak yetişmiş insan gücü ihtiyacının başını çeken sağlık çalışanlarında ki mesleki doyumsuzluk, çalışanların farklı bir alana yönelmesine ve ayrılma davranışı sergilemesine kadar gidebilmektedir.

Konuyla ilgili yapılan bilimsel araştırmalar incelendiğinde olumsuz çalışma koşulları, mesleki doyumu etkileyen en önemli etken olarak karşımıza çıkmakta ve iş doyumu düşük olan sağlık çalışanlarının iş doyumu yüksek olanlara göre daha yüksek oranda ayrılma niyetine sahip oldukları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra ekipte ki iletişim ve uyum bozukluğu, yapılan işe karşın verilen adaletsiz ve yetersiz ücret, alınan eğitimle yapılan işin uyumsuzluğu, iş yükü, yönetim politikaları gibi birçok etkenin mesleki doyumu olumsuz etkilediği bilinmektedir. Ayrıca bu sorunlar hasta ve hasta yakınıyla iletişimden tutalım, hasta bakım kalitesine kadar birçok şeyi doğrudan etkilemektedir.

Olumsuz çalışma koşulları, fazla mesai, iş yükü, yönetim politikalarının neden olduğu mesleki doyumsuzluk adım adım ilerleyen bir süreçtir ve bu süreç sonunda sağlık çalışanlarında tükenmişliğe yol açmaktadır. Tükenmişlik, Amerikalı psikolog Herbert J. Freudenberger tarafından 1974 yılında literatüre girmiş ve Türk Dil Kurumu sözlüğünde gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu olarak tanımlanmıştır. Durum böyleyken, 24 saat hizmet veren sağlık kurumlarının, 24 saat boyunca çaba gösterecek, gücünü yitirmemiş sağlık çalışanlarına ihtiyacı vardır. Bu bağlamda sağlık çalışanlarının motivasyonunun ve iş doyumların sağlanması için öneriler şunlardır;

✔        Öncelikle tüm sağlık çalışanları, temel ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli ücreti almalıdır.

✔        Yakın zamanda yapılan sağlık çalışanı atamalarının giderek artıyor olması çok umut verici olsa da sektörün ihtiyacını bilimsel veriler ışığında değerlendirdiğimizde hala eksiğimiz olduğu görmekteyiz. Bu eksikliklerin artık tamamen ortadan kalkması sağlanmalı, daha fazla atama olmalıdır.

✔        Hastanelerin stresli ve yıpratıcı durumu göz önüne alınarak, sağlık çalışanlarının toplumsal ihtiyaçları göz ardı edilmekten kaçınılmalıdır.

✔        Sağlık çalışanlarının egolarının tatminine önem verilmelidir. Bunlar, alınan kararlarda danışılma ve katılmanın sağlanması, düşünce ve önerilerinin dinlenildiğini hissetmesidir. Ek olarak toplantılara, eğitimlere ve kongrelere katılmalarına destek verilmesi gerekmektedir.

✔        Yönetim politikalarıyla oluşan mesleki doyumsuzluk ile ilgili tüm meslek gruplarının ortak temsiliyeti sağlanmalı, alınan kararlarda sahadaki tüm çalışanların fikirleri sorulmalı ve dinlenmesi sağlanmalıdır.

✔        Sağlık çalışanlarının yaratıcılık ve önderlik yeteneklerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlanmalıdır. İlgili yönetim kadrolarına yapılan görevlendirmeler ve atamalar tamamen liyakat esas alınarak yapılmalıdır.

Bu öneriler sağlık çalışanlarını, kendilerine sağlanan bu motivasyon olanaklarından daha çok yararlanmaya yönelterek, kişiler arası olumlu rekabeti artıracaktır.

 

Etiketler
sağlık çalışanlarında mesleki doyum