Orhan Çakır

Yazarın Yazıları

Sağlık çalışanlarına şiddet ya da hakaretten sonra artık yeni bir boyut ortaya çıktı, ekranlarda bunu masumlaştırmak.

Günümüzde her iş alanı için vazgeçilmez olan ilk gerçek mesleki doyumdur. Sağlık hizmetlerinin doğrudan insan sağlığını konu alıyor olması ve bu yüzden diğer alanlara istinaden daha fazla dikkat gerektirmesi nedeniyle, sağlık çalışanlarında mesleki memnuniyet daha fazla önem kazanmaktadır. Fakat günümüzde ne yazık ki sağlık çalışanlarının iş doyumu bütün dünyada ortak sorundur.

18. yüzyıldan başlayan ve günümüze kadar devam eden idari reform anlayışımızda hala bir takım ciddi eksiklikler mevcuttur. Mevcut idare anlayışımızı, 4.

Halk sağlığı alanındaki en önemli girişimlerden biri olarak görülen ve

Orhan Çakır, Medikritik için yazdı...