Kokteyl antikorlar Covid-19 enfeksiyonunu engelledi

KOKTEYL ANTİKOR

New York merkezli Regeneron şirketi tarafından SARS-CoV-2'yi hedeflemek üzere tasarlanan Monoklonal antikorlar şu anda dünyada en çok konuşulan antikorlar. Sadece Covid-19’u hedefleyen ilaç adayı oldukları için değil, aynı zamanda Başkan Trump'ın Covid-19 teşhisini aldıktan sonra aldığı ilk tedavi olduğu için.

Şimdi, yeni bir çalışma, bu antikor kokteylinin daha şiddetli hastalıkları modelleyebilecek olan hem al yanaklı makaklarda hem de altın hamsterlarda in vivo etkinliğini değerlendiriyor. Çalışma, REGN-COV-2'nin al yanaklı makaklarda profilaktik veya terapötik olarak uygulandığında alt ve üst solunum yollarındaki viral yükü büyük ölçüde azaltabildiğini ve virüsün neden olduğu patolojik sekelleri azaltabildiğini gösterdi. Benzer şekilde, hamsterlere olan uygulama sonucunda kilo kaybı sınırlandı ve virüsün akciğer titresi ve akciğerlerde pnömoni azaldı.

HEM KORUYUCU HEM TEDAVİ EDİCİ

Çalışma, Science dergisinde "REGN-COV2 antikorları, al yanaklı makaklarda ve hamsterlarda SARS-CoV-2 enfeksiyonunu önler ve tedavi eder" başlığıyla yayımlandı. REGN-COV2 olarak bilinen antikorlar, SARS-CoV-2 Spike proteininde üst üste binmeyen epitopları hedefleyen iki güçlü nötralize edici antikorun (REGN10987 + REGN10933) bir kokteylidir. Kokteylin ilk klinik denemesine haziran ayında başlandı, bir ay sonra Faz III'e ilerledi ve şu anda en az birleşik 11 bin 74 katılımcıyı içine aldığı tahmin edilen dört geç aşama klinik denemede inceleniyor.

Haziran ayında, Science'daki iki çalışmada insanlaştırılmış fareler ve iyileşen hastalar üzerinde yapılan çalışmalardan geliştirilen SARS-CoV-2'ye karşı bir antikor kokteyli bildirildi. Şimdi, bu çalışmayı genişleten araştırmacılar, bu antikor kokteylinin hem profilaktik hem de terapötik olarak uygulandığında SARS-CoV-2 enfeksiyonunun çeşitli patolojilerini taklit eden hayvan modellerinde faydalar sağladığını gösteriyor.

Araştırmacılar, "Bu bulguların, [bu yaklaşımın] SARS-CoV-2 hastalığından hem korunma hem de tedavi etme konusundaki terapötik potansiyelini vurguludığına" dikkat çekti.

Antikorlar nasıl test edildi? Damardan uygulama yoluyla altı maymuna REGN-COV2 antikor kokteyli ve altı maymuna ise plasebo verildi. Daha sonra antikorlarla dozlandıktan üç gün sonra intranazal ve intratrakeal yollardan virüsle karşılaştırıldılar. MAb profilaksisinin üst ve alt hava yollarındaki viral yük üzerindeki etkisini belirlemek için, araştırmacılar günlük olarak nazofaringeal sürüntüleri ve yükleme sonrası 1, 3 ve 5. günlerde bronkoalveolar lavaj (BAL) sıvısı topladılar. Daha sonra, antikorların viral replikasyon dinamikleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için hem Genomik RNA'yı hem de subgenomik RNA'yı (replikasyon sırasında yapılır) ölçtüler. Araştırmacılar, Genomik RNA'nın (gRNA) kalan viral aşılamayı ve aynı zamanda yeni kopyalanan virüsü yansıtabileceğini, ancak subgenomik RNA'nın (sgRNA) yalnızca yeni kopyalanan virüsten kaynaklanması gerektiğini belirttiler.

Çalışmanın araştırmacıları, REGN-COV2 profilaksisi alan hayvanlar için, hayvanların çoğunda sgRNA'nın neredeyse tamamen ablasyonu ile gRNA'nın hızlandırılmış klirensinin gözlemlendiğini ve REGN-COV2'nin viral enfeksiyon oluşumunu neredeyse tamamen engelleyebileceğini belirttiler.

Çalışmanın yazarları, viral yüklemeden üç gün önce uygulandığında, tedavinin makaklarda viral enfeksiyon oluşumunu neredeyse tamamen engellediğini yazdı. Bu yeteneğin, aynı hayvan modellerini kullanan aşı etkinliği çalışmalarında son zamanlarda gösterilen etkilerle eşleştiğini veya aştığını belirttiler.

Sonuç, plasebo hayvanlarına kıyasla hem nazofaringeal sürüntülerde hem de BAL'da tüm ölçümlerde görüldü, bu da profilaktik olarak uygulanan antikor kokteylinin hem üst hem de alt solunum yollarında viral yükü büyük ölçüde azaltabildiğini gösterdi.

MAKAKLARDAN SONRA HAMSTERLAR

Enfeksiyondan bir gün sonra ilaçla tedavi edilen makaklarda, araştırmacılar, tedavi edilmeyen kontrollere göre daha hızlı viral klirens bildirdiler. Araştırmacılar daha sonra ilacın daha şiddetli vakalarda hastalık seyrini değiştirme yeteneğini değerlendirmek için hamster modelini kullandılar. Sonuç olarak enfeksiyondan iki gün önce ilaçla tedavi edilen hamsterlerin "kilo kaybına karşı dramatik koruma" sergilediğini ve akciğerlerdeki viral yükü azalttığını gösterdiler. Kontrollere kıyasla enfeksiyondan bir gün sonra tedavi edilen hamsterler için de çeşitli faydalar bildirdiler.

Her iki hayvan modelinde de yüksek veya düşük dozlarda antikorların varlığında artmış viral yük veya patolojinin kötüleştiğine dair hiçbir belirti olmadı.

Araştırmacılar, verilerinin REGN-COV2 tabanlı tedavinin Covid-19 hastalığını hem önleme hem de tedavi için klinik fayda sağlayabileceğine dair kanıt sağladığını vurguladılar.

Özgün içerik: https://science.sciencemag.org/content/early/2020/10/14/science.abe2402.full.pdf

 

 

 

 

 

ŞEHİME G. TEMEL/ AYDINLIK

Etiketler
kokteyl antikor
Covid-19 enfeksiyonu