Ek ödemelerin yapılması Resmi Gazete'de yayımlandı! Oranları ve kapsamı Sağlık Bakanlığı belirleyecek!

Sağlık çalışanlarına 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanlığından:

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 2 ay süreyle (Kasım-Aralık) ek ödeme yapılması ve bu ek ödeme oranının Bakanlığın belirleyeceği kapsama alanındaki personele yapılacağı belirtildi. Sağlık Bakanlığının daha önceki 6 ayda olduğu gibi bu 2 ayda da tavandan ek ödeme yapılacağı düşünülüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

sağlık çalışanlarısağlık çalışanlarısağlık çalışanları

 

Etiketler
sağlık bakanlığı