Covid-19, 5510 sayılı Kanunun 14. maddesindeki tanıma göre meslek hastalığıdır

Tüm sağlık çalışanları ve hekimlerimizin, toplumumuzu koronavirüs tehlikesinden arındırabilmek için fedakarca verdikleri gayretli çalışma, maalesef birçok sağlık çalışanımız ve hekimimizin de hayatını yitirmesine neden olmuştur. Buna rağmen, biz hekimlerin görevi bırakmak şöyle dursun, sorumluluğumuzu daha çok artırmış, görev aşkımızı daha da körüklemiştir. Milletimiz kaygılanmasın. Covid-19 ile mücadelemiz, bu amansız hastalığı ülkemizden kovana kadar devam edecektir. Bu konuda her türlü fedakarlığı toplumumuz için yapıyoruz daha da yaparız.

Basından da takip ettiğimiz kadarıyla, bu hastalıkta şehit olan fedakar kardeşlerimizin acılı aileleri de geride öksüz kalmışlardır.

Bu nedenle diyoruz ki Covid-19’a maruz kalıp, bu amansız hastalığa yakalanıp, şehit olan tüm sağlıkçı ve hekim kardeşlerimiz, meslek hastalığından muzdarip olmuşlardır.

Nedir bu meslek hastalığı? Niçin bu kadar önemlidir bu statü?

Meslek hastalığı, işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. 5510 sayılı Kanunun 14. maddesine göre meslek hastalığı, işçinin çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

Meslek hastalıkları etkenle işçinin ilk temasından 1 hafta ile 40 yıl sonra ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle çalışırken işyerindeki tüm kayıtların düzenli tutulması gerekmektedir bu da işverenin sorumluluğundadır.

İşte bu anlamda koronavirüs enfeksiyonu, sağlık personeli ve hekimler için tam bir meslek hastalığıdır ve sınıflama olarak da D grubuna (mesleki bulaşıcı hastalık) girmektedir.

Meslek hastalığının kabul edilmesi için şartlarının oluşması lazımdır.

Sigortalının elbette her hastalığı, meslek hastalığı olarak değerlendirilemeyecektir, bir hastalığın meslek hastalığı olarak değerlendirilip, geride kalanlarına gelir bağlanabilmesi için, belli başlı şartlar vardır. Bunlar: İşçilik şartı, o işte çalışma şartı, işin yürütüldüğü sırada hastalığın oluşması şartı gibi şartlardır.

Meslek hastalığı kabul edilirse, sigortalıya sağlanan haklardan en önemlisi: Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması, gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesidir.

İşte bu nedenle Ordu Tabip Odası olarak diyoruz ki: Koronavirüsle amansız bir savaşa giren bu sağlık personeli ve hekimler, sizlerin evlatları, bu toplumun çocuklarıdır. Koronavirüs hastalığı, meslek hastalığı olarak kabul edildiği takdirde, Covid-19 ile fedakarca çarpışan sağlık personelinin ve hekimin artık gözü arkada, ailesinde ve çocuklarında kalmayacaktır ve bu onların hakkıdır da, 5510 sayılı Kanun da bunu teyit etmektedir.

Bir kez daha Bakanlığımızdan talep ediyoruz ki: Covid-19’a maruz kalan sağlık personeli ve hekimler, meslek hastalığı kapsamında değerlendirilsin.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

meslek hastalığı

 

 

UZM. DR. ALİ COŞKUN

ORDU TABİP ODASI BAŞKANI

Etiketler
covid-19 meslek hastalığı