Protez ve Ortez alanında uyanış vakti

Şairler kadar cesur olabilseydim eğer, şöyle başlardım cümleye. Dostlarım Biz bu düzeni değiştireceğiz. Ama ben şairler kadar cesur değilim, çünkü biz bilime hizmet eden bireyleriz. Bu nedenle her şeye şüpheyle, neden-sonuç olarak yaklaşmak zorundayım. Beylik cümleler kurmaktan çok somut şeyler ortaya koymakla mükellefiz.

Bir sohbetimiz esnasında, dinlemiştim Sunay hocamdan. Demişti ki bana bilimin olduğu yerde ne engel vardır ne engelli. Bilimin olduğu yerde sadece insan vardır, insan. 

Bilimin, sanatın, sporun amacı salt insan olmalı. Bilim pragmatik yaklaşımını kendi menfaatine değil insanlığın geleceğine adamalıdır. Oysa bugün ülkemizde varolan 8 milyon engelli ve 80 milyon engelli adayının geleceği, dünyada; kendi öz suyundan beslenen, kendi iç organlarını yiyen bir canavara dönüşen emperyalist güçlerin elindedir.  Oysa yerli üretimle, kendi imkanlarını dünya insanlığının faydasına adayan bir sistem yaratmak mümkün. Bir çocuğun olmayan bacağının değeri dolarlarla ifade edilmemeli, yahut bir elin birkaç bin avro olmamalı. İşte POLMED’in varoluş amacı tam olarak budur. Yerli üretiminden elde edeceğimiz faydayı, hisse senetlerine değil. İnsanların hislerinin geleceğine endekslemek.  

20.yy ile başlayan ve adeta rekabette galip gelebilmek için herşeyi mübah sayan bir hakısız rekabet ortamında işimizin hiç de kolay olmadığının farkındayız. Sağlık hizmeti sunduğumuz sektörümüzün başta çalışanlarına, akademisyenlerine ve tüm öğrencilerimize buradan  sesleniyoruz:

Bizler sadece ülkemizde değil bölge ülkelerinde hatta uzak asyanın bir köşesindeki bir ülke için de umut olacağız. Eğitim düzeyi ne olursa olsun bizler beraber ve bilmin gölgesinde daha yaşanabilinir bir dünya için mesleğimizin tam bağımsızlığı için ve daha iyi bir yaşam kalitesi elde etmek için mücadele etmek durumundayız. 

Çanakkale hakkında Seyit onbaşı ya da Mehmet çavuş hakkında bilgi sahibiyiz. Çoğumuzun bilmediği birşey var: Çanakkale Savaşında vücudunun herhangi bir uzvunu kaybeden askerlere ilkel yöntemlerle protezler yapılıyor ve ordumuz bu ilkel protezlerle savaşmaya devam ediyor.Ve bu gün bu protezler İzmir’de bulunan gramafon müzesinde sergileniyor. Çanakkale Savaşında ülkesine hizmet etmiş, ordumuza hizmet etmiş bir meslek bugün farklılıklarını bir kenara bırakıp ülke insanına daha iyi bir hizmet vermek için beraber hareket etmek zorundadır.

POLMED GÖREV BAŞINDA

Mesleği icra eden kişilerin bugün uygun olmayan çalışma ortamlarında günlük on saat ,haftada altı gün çalıştırılması mesleğin gelişimi ve meslek kültürü ile bağdaşmamaktadır. Bugün bu bölüme gönül vermiş kişilerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve meslek kültürü , meslek kimliği mesleğimizin geleceğini etkilemektedir. Bu amaçla mesleğimizin kamu güvencesi altına alınması ve özellikle eğitim ve araştırma hastanelerinde araştırma geliştirme birimlerinin kurulmasının bir zorunluluk olduğunu , dışa bağımlılık ile mücadele kapsamında bunların gerçekleştirilmesi  için POLMED hem lisans hem de önlisans düzeyinde mücadele edecektir.

Sağlık hizmeti verdiğimiz hastalarımıza dolar, euro kuruna bakarak elimizde hesap makinası ile protezlerini veya ortezlerini yurt dışından getiren değil ülke içerisinde AR-GE çalışmalarını yaparak istihdamın önünü açan ve herhangi ambargo durumunda ülkemizi adeta tehdit eden bir tehditin önüne geçmek bugün lisans, önlisans ve meslek emekçilerinin  bu mücadele boynunun borcudur.

Sözlerime şu sözler ile son vermek istiyorum:
Hadi uyan,
Aydınlığa çık da gözlerin ışısın,ilk yaz sıcağı biriksin yüreğine
Yoksul olsan da uyan
Garip olsan da uyan 
Madem ki güzelsin, güzeli yaşatmak için
Madem ki iyisin, iyiliği yaşatmak için
Madem ki umutlusun umudu yaşatmak için
HADİ UYAN.

Yunus ŞİMŞEK
POLMED Yönetim Kurulu Başkanı