Askıda Steteskop Öğrenci Kaydı

Stetoskop talepleri sona ermiştir.

Askıda Stetoskop talebi için gelecek yıl 1 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz. Bağışlar ise devam etmektedir.