Künye

Genel Yayın Yönetmeni: Dr. Eren Öztürk

Haber Müdürü: Dr. Mert Savcı

Hukuk Danışmanı: Av. Erkin Göçmen

Editörler:

Dr. Demet Turğut
Hem. Fatma Utkan
Ecz. Ufuk Bozkurt 
Dr. İremcan Şahin
Mol. Bio. Işık Neslişah Korkut
Dt. Nurcan Kaya
Didem Düz 
Yener Aksoy
Atakan Toprak

 

DANIŞMA KURULU

Dr. Ali Rıza Üçer Tıp Kurumu Genel Sekreteri/ Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

Dr. Alper Zobarlar Genel Sağlık İş Sendikası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı/

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Azize Atlı Özbaş Türk Hemşireler Derneği Genel Sekreteri

Hem. Ebru Kıraner Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği

Ecz. Erkan Önsel 1997-2001 İstanbul Eczacı Odası Başkanı

Dr. Erkin Göçmen Tıp Doktoru ve Avukat

Öğr. Gör. Gözde Kesikbaş İstanbul Gelişim Üniversitesi Ortez-Protez Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi

Dr. Gürsel Özer Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı/Aile Hekimi

Prof. Dr. Haluk Eraksoy İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin Per Kayseri Tabip Odası Başkanı/

ERÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Öğr. Gör.

Doç. Dr. İrfan Gökçay Cumhuriyetçi Hekimler Platformu Başkanı

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi/Genetik Uzmanı

Op. Dr. Mustafa Zafer Doğan Emekli Hekim/ Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Dr. Özlem Sezen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Serap Kuruca İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi/ KLİMİK Genel Sekreteri

Prof. Dr. Yeşim Erbil 2012 - 2016 Türk Cerrahi Derneği Başkanı/ Endokrin Cerrahı 

Dr. Yusuf Yeşil Yeşil Science Kurucusu/ İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi 

 

Medikritik İhbar Hattı

  0551 040 14 75