Biz Kimiz?

medikritik

Hekimlerin, diş hekimlerinin, hemşirelerin, eczacıların, fizyoterapistlerin, sağlık teknisyenlerinin, veteriner hekimlerin ve daha nice sağlık çalışanının sesi ve çözüm adresi olma iddiasında bir siteyiz.

Hepimiz nasıl ki aynı hastanede tek çatı altında bir ekip olarak çalışıyorsak, bu sitede de sıkıntılarımızı tek vücut olarak konuşup çözümler üretiyoruz. Sağlık çalışanlarının sorunlarına ülkemizin neresinde olursa olsun değinmek, çözümleri konuşarak ışık tutmak ve sağlıkçıları tek çatı altında birleştirebilmek sitemizin esas amacıdır.

Türkiye’de sağlık camiasında 1 milyona yakın çalışan mevcut, bu gizli gücün bilincinde olarak yayınımızı yapıyoruz.

Haberlerimizde, köşe yazılarımızda veya sosyal medya gönderilerimizde bu devasa sağlık ordusunun çıkarlarını; milletimizin ve ülkemizin kaderi ile birleştirmek için çabalıyoruz.

SAĞLIK NEYE DÖNÜŞTÜ?

Ülkemizde 1980’den başlayarak, 2003’te vites yükselten “sağlıkta dönüşüm” felaketinin acılarını hem sağlık çalışanları hem vatandaşlar olarak çekmekteyiz.

Son yıllarda artarak devam eden şiddet olgusu, hastanelerde artan baskı durumu, güvensiz çalışma ortamı ve yoksullaşma…

Tüm bu sorunlar sağlıkçıların yapmak için emek verdiği işten uzaklaşmasına ve geleceğe dair umutsuzlukla bakmasına sebep oluyor. Henüz çalışma hayatına girmemiş sağlık bölümü öğrencileri yalnızca “atanabilir miyim?” sorusunu değil “atanınca ne olacak?” sorusunu da sormaya başladı.

KİMDEN YANAYIZ?
Sağlık uzmanlarını yıpratmak için “alternatif” arayışlarında olanlara karşı bilimden yanayız.

Uluslararası ilaç sermayesine karşı, yerli üretimden ve Türkiye’den yanayız.

Sağlıkta dönüşüm projelerine ve taşeronlaşmaya karşı sağlık emekçilerinden ve kamuculuktan yanayız.

Emeğin hakkını savunması gerekirken siyasetle uğraşan ve kurumlarını belli siyasi odakların denetimine açan meslek örgütü/sendika/dernek yönetimlerine karşı, sağlık çalışanları için çalışan kitle örgütleri ve sendikal faaliyetten yanayız.

Para kazanmak uğruna hastaların müşteri yapılmasına, kapıda oluşan kuyruk nedeniyle yapılamayan muayeneleri bol tetkiklerle telafi etmeye çalışan bir sağlık sistemine karşı; koruyuculuğu ve önleyiciliği esas alan, “hastalık değil hasta vardır” düsturunu sözde bırakmayan bir sağlık düzeninden yanayız.

Bizi diğer sağlık haber sitelerinden ayıran şey, yalnız tek bir mesleğin değil sağlık iş kolundaki tüm mesleklerin sorunlarını ve haberlerini işlememiz. Arkasında Türkiye’de bilimi tekeline almış dergi çevreleri ve sermaye grupları olan, sağlık alanına dahil magazinsel haberlerle ilgilenen, tek bir meslek ile sınırlı kalarak diğer sağlıkçıları unutan ve sendika reklamı yapmanın ötesine geçemeyen siteler sağlıkçıların sorunlarını işlemek konusunda eksik kalıyor.

Medikritik.com olarak bu eksiği kapatmak ve sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm getirmek için yayın yapıyoruz!

EKİBİMİZ 1 MİLYON KİŞİ

Geçmişin deneyimini, gençliğin dinamizmi ile harmanlayan ve  çoğunluk olarak sağlık çalışanlarından oluşan ekibimizle bu siteyi kurduk.

Fakat bu sitenin editörleri ve muhabirleri yalnızca burada çalışanlar değil, kendi hastanelerinde sorunlarla baş etmeye çalışan 1 milyona yakın sağlık çalışanıdır!

Çalışma alanlarınızda yaşadığınız olayları haberleştirmek, çözümler üretmek için yazılar kaleme almak ve site içeriğini belirlemek suretiyle her sağlık çalışanının katkı sunabileceği bir mecrayız.