Adalet Bakanlığı duyurdu: Sağlıkta şiddet vakalarında işyeri adresi kullanılacak

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 143 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen bir Genelge ile sağlık çalışanlarına yönelik işlenen suçlara ilişkin olarak düzenlenen adli belgelerde, sağlık çalışanlarının ve yakınlarının güvenliklerinin tehlikeye düşürülmemesi açısından adres olarak ikamet adresleri yerine, görev yaptıkları sağlık kuruluşlarının adreslerinin belirtilmesi istendi.

Yayınlanan Genelgede, sağlık çalışanlarının “mağdur, müşteki veya tanık sıfatıyla beyanlarının alınması veya dava dosyasına yansıyan tutanakların düzenlenmesi sırasında, kendilerinin ve yakınlarının güvenliklerinin tehlikeye düşürülmemesi açısından adres olarak ikamet adresleri yerine görev yaptıkları sağlık kuruluşlarının adreslerinin belirtilmesi” gerektiği ifade edildi.

İFADELER İŞYERİNDE ALINACAK

Yine aynı Genelgede, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda mağdur, müşteki veya tanık olan sağlık personelinin ifadelerinin kolluk vasıtasıyla işyerlerinde alınması gerektiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı’nın Genelgesinde sağlık çalışanlarına yönelik suçlarla ilgili olarak hazırlanan belgelerde, tebligatların da avukatlara yapılması istendi. Bu konuda “Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı sağlık çalışanlarına yönelik işlenen suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda suçun mağduru veya müştekisi olan sağlık çalışanlarına yönelik yapılacak tebligatların vekillerine yapılması” hususunun mahkemelere de duyurulması istendi.

 

MEDİKRİTİK

.

Etiketler
adalet bakanlığı sağlıkta şiddet