"Aile Sağlığı Merkezleri devlet binaları olmalıdır"

AHEF İkinci Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazgan, yaptığı açıklamada aile sağlığı merkezlerinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AHEF İkinci Başkanı, aile hekimliğindeki kronik sorunların hala çözülemediğini belirtti. Eryazgan, aile sağlığı merkezi oluşturulurken yaşanan sorunlara değindi. Aile sağlığı merkezlerinin ticari bir mekan olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Eryazgan, ASM'lerin devlet binası olması gerektiğini ve aile sağlığı merkezi açılırken en yakın aile sağlığı merkezinden aile hekimlerinin onayının alınması gerektiğini ifade etti. Eryazgan, "AHEF olarak yeni normalde yeni açılacak Aile Sağlığı Merkezlerinin devlet binası olması gerektiğini,eski özel kiralama ile devam edenlerin mutlaka kamu binalarına geçmesinin sağlanmasının önemli olacağını düşünüyoruz."dedi.