Çapa tıp öğrencileri: Can güvenliğimiz yok

İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri Çapa’daki binaların depremden dolayı hasarlı olduğunu ve bu binalarda hizmet vermek istemediklerini açıkladı.
İTF öğrencileri basın açıklaması yaptı

Açıklama şu şekilde:

Bizler yaygın olarak Çapa Tıp Fakültesi adıyla bilinen İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nin öğrencileriyiz. İstanbul Tıp Fakültesi; ülkemizin ilk ve en köklü tıp fakültesi olmanın yanında, halen verdiği hastane hizmeti, eğitim faaliyetleri ve geniş kitleler için nitelikli sağlık hizmetine ulaşmayı kolaylaştıran konumu ile Türkiye’nin en önemli tıp fakültelerinden biridir. Yüksek puanlarla okumaya hak kazandığımız bu fakültede, tüm imkansızlıklara rağmen çok değerli hocalarımızdan eğitim alarak herkese faydalı olacak hekimler olmak için çalışıyoruz. Bu nedenle, sizlere sadece öğrenci kimliğimizle değil, geleceğin hekimleri kimliğimizle de sesleniyoruz. 

26.09.2019 saat 13.59'daki deprem sonrasında, daha önceden
raporlanmış hasarları olan hastane ve öğretim binalarımız gözlerimizin önünde
yeniden hasar aldı. Rektörlüğümüzün yaptırdığı incelemeler sonucunda,
kampüsümüzde yer alan Diş Hekimliği Fakültesi’nin ve İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri binası, kütüphane ve öğrenci yemekhanesinin güvenli olmadığı saptandı ve tahliyesine başlandı.Ancak
daha önemlisi, diğer klinik binalarımızın da 1999 depremi sonrası yapılan
değerlendirmelerde güvenli olmadığının raporlanmış olmasıdır. Kısacası, büyük deprem sonrası unutulan
gerçeklerle çok sert bir şekilde yeniden yüzleştik.

Beklenen depremin şiddeti göz önüne alındığında, ülkenin
dört bir yanından gelmiş hastaları bu binalarda tedavi etmenin kabul edilemez
olduğunu düşünüyoruz. Çok endişeliyiz. Oysa fakültemiz, birikimi ve kapasitesiyle
afet durumunda en erişilebilir ve aktif hizmet sağlaması gereken kurumdur. Bu
fakültenin beklenen depremde yıkılması veya çalışamaz duruma gelmesi sadece
bizleri, hocalarımızı ve o sırada hastanede bulunan hastalarımızın yakınlarını
üzmeyecek, yılda 400 civarında birikimli hekim ve yüzlerce uzman yetiştiren kurumumuzun
en çok hizmet sunması gereken dönemde yok olmasına yol açacaktır.

Bu bilinçle, evimiz olarak gördüğümüz bu
fakültede hizmetlerin güvenli binalarda yapılması için ACİL olarak harekete
geçilmesini istiyoruz. Olası afet durumunda başvurulacak olan merkezi
konumumuzda, Çapa yerleşkesinde yerinde yapılandırma projelerinin hızla ve kararlı
bir şekilde uygulanmasını, hizmete devam edilen binaların dayanıklılık
durumunun en yakın zamanda güvenilir kurumlarca detaylı bir şekilde tetkik
edilmesini ve gerekenin yapılmasını hizmet verdiğimiz halkımız başta olmak
üzere hepimiz için talep ediyoruz.

Bu süreçte eğitimin üniversitemiz bünyesinde
aksatılmadan devamının sağlanmasını ve öğrenciler olarak sorunların çözümüne
aktif olarak katılmayı talep ediyoruz. En acil talebimiz hasarlı binaların
tespit ve tahliyesinin tamamlanması, kampüs içinde ve çevredeki arazilerde
hızla kurulabilecek prefabrik binalarla eğitim ve sağlık hizmetinin
sürdürülmesidir.

Bu bildiri bağlamında halkımızın, hastalarımızın, yerel ve
merkezi yönetimlerimizin, hocalarımızın, asistanlarımızın, hemşirelerimizin ve
bütün personelimizin desteğini ve halkımızla birlikte hareket etmeyi
arzuluyoruz. Fikir ayrılıklarıyla bölünmek için değil, birlik olup ortak çözüm
üretmek için buradayız.


İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ