Çapa tıpta iş bırakma nedeniye acil olmayan ameliyatlar iptal

Depremlerde hasar görmüş binalarda çalışan Çapa Tıp Fakültesi asistanları, tehlikeye dikkat çekmek için bugün iş bırakıyor. Hastanedeki elektif ameliyatların da iptal edildiği öğrenildi. Yapılan açıklamada, iş bırakma gerekçesi şöyle açıklandı:

"Son 3 hafta içerisinde Çapa yerleşkesinde bulunan binaların boşaltılma ve yıkım kararları peşisıra gelirken, 17 Ağustos 1999 gününden 26 Eylül 2019 tarihine kadar barındırdığı tüm hasarıyla biz sağlık çalışanlarının hizmet vermesini sağlayan binalarımız artık bizleri korkutmaktadır.

Gece gündüz demeden bu binalarda çalışan bizler 20 yıldır herhangi bir adım atılmayan bu problemin sonuçlarını, deprem anında, polikliniklerimizde hastalarımızı muayene ederken veya ameliyathanelerde ya da yoğun bakım ünitelerinde uyuttuğumuz hastaların başında beklerken etik ikilemlere düşürülerek yaşamamalıyız.

İlgili birimlerden defaatle talep edilmesine karşın binamızın dayanıklılığını gösterir bir rapor belirtilmeksizin, alınmış bilimsellikten uzak resmî kararlar önümüze konmakta, yerleşkemizde her gün farklı bir bina boşaltılırken bizlerden kulaktan kulağa dolaşan sözlü açıklamalara güvenmemiz beklenmektedir.

14 Ekim 2019 itibariyle taleplerimiz:

- Tüm binaların dayanıklılığı ile ilgili alınan bilirkişi raporlarının tüm çalışanlar ile paylaşılması

- Eğer var ise acil durum eylem planlarının tüm çalışanlarla paylaşılması, yok ise oluşturulması

- Binaların kaderi bizlerin kaderidir, alınan kararların şeffaflıkla, geciktirilmeden tüm çalışanlara iletilmesi

- Söz konusu talepler yerine getirilinceye kadar yerleşke bünyesindeki tüm elektif hizmetlerin durdurulması"