Cezaevi Tabibi Alp Çetiner Yazdı: Uyuşturucuya Karşı Topyekûn Mücadele

Şu bilinmeli ve kabul edilmedir ki; uyuşturucu sadece sağlıkçıları ilgilendiren bir konu değildir. Eğitimcilerin, sağlıkçıların, emniyet teşkilatının, siyasetçilerin ve ebeveynlerin topyekûn mücadelesi gereklidir.

Uyuşturucu batağına saplanmış bireyden, değil vatan müdafasında, herhangi bir işi yapmasında bile fayda beklenemez. Cezaevleri uyuşturucu parası bulabilmek için, gasp ve hırsızlık yapanlarla doludur. İşin acı yanı, bu şahıslar uyuşturucudan değil, gasp ve hırsızlıktan yargılanmaktadırlar.

Daha da acısı, daha önce uyuşturucu kullanmadığı, herhangi bir bağımlılığı olmadığı halde, cezaevinde uyumak kendi tabiriyle, dertlerini unutmak için doktorları iknâ edip yeşil reçeteye tabi ilaçlara başlayıp bir ilaç bağımlısı olarak tahliye olup, dışarıda bu ilaçlarla veya daha ağırlarına devam eden, hatta uyuşturucuya başlayan bireylerin olmasıdır.

EĞİTİMİN ÖNEMİ

Konunun eğitim kısmında, yasağın ve tehlikelerin genç bireylerde çekici olabileceği düşünülerek, eğitim veren kişinin uzman, tecrübeli ve dikkatli olması gereklidir. Eğer bu yapılamıyorsa, çocuk ve gençlere bu eğitimin verilmemesi daha iyidir. Ancak tüm eğitimciler ve öğretmenler konuyla ilgili iyi bir eğitimden geçmeli; en azından uyuşturucu ve keyif veren madde kullanan çocuk ve gençlerin nasıl tanınabileceği anlatılmalıdır.

AİLENİN RIZASI

Bağımlılığı olan çocuk ve genç tespit edildiğinde, ailesinin rızası aranmadan yeterli süre boyunca tedavi altına alınmalıdır. Buna karşı olanların mevcut sistemde bağımlılıktan kurtulma oranının yüzde bir olduğunu bilmeleri gerekmektedir.

Uyuşturucu maddelerin ülkeye girmesinde mücadele sadece emniyet güçleriyle olamamaktadır; etkin mücadele bölgesel ülkelerin katılımını gerektirmektedir. Komşularımızla işbirliği şarttır. Bu işbirliği kurulmalı ve geliştirilmelidir.

ETKEN MADDE

Çok dikkat çekici bir konu da, uyuşturucuda kullanılan ‘etken madde’dedir. Çok ucuza satıldığı söylenen bazı uyuşturucu hapların etken maddesinin bu kadar ucuz olmadığı, bunların bazı ülkeler tarafından ülkemize bedava gönderildiği iddiaları tüyler ürpeticidir. Eskiden uyuşturucu ve maddeleri ülkemizden Avrupa ve oradan da başka ülkelere transit olarak geçerdi. Yakın zamanda dikkat çekici bir şekilde, ülke içinde tüketilmektedir.

Bu durumu emniyet raporlarındaki rakamlardan da görebilirsiniz. Bu da gösteriyor ki, ülkemize yönelik bir faaliyet vardır. Ülkemize ve toplumumuza karşı bir nevi ‘uyuşturucu savaşı’ açılmıştır. Bu duruma karşı topyekûn mücadele edilmelidir.

Daha fazla geç kalınırsa, zararı daha yıkıcı olacak, gelecek kuşaklarımızı uyuşturucuya kurban vermiş olacağız. Bu çerçevede, Emniyet teşkilatındaki konuyla ilgili birimin eksik eleman sayısı tamamlanmalıdır.

Cezaevi tabiplerine konuyla ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlenmelidir.Konunun önemi ve aciliyeti düşünülerek etkin ve yetkin kişilerden oluşan partiler üstü bir komisyon kurulmalıdır.

Dr. Alp Çetiner / Cezaevi Tabibi