Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına, Başhekimlikten açıklama geldi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan asistan hekimler, hemşireler ve teknikerler pandemi ek ödemelerinde adaletsiz dağıtım ve hastane yönetimince gelir azlığı gerekçe gösterilerek yapılan ek ödeme kesintilerini protesto ettiler. Başhekimlik ise bu süreçte görüşmeyi kabul etmedi. Açıklama bekleyen, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına, Başhekimlikten açıklama geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimliği’nden gelen kamuoyu açıklaması şu şekilde:

“COVID-19 pandemisi ile birlikte olağan üstü bir fedakarlıkla faaliyetlerini sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanemizde, iki gündür ‘döner sermayelerde kesinti uygulanarak ödeme yapıldığına dair’ iddialar ile eylem yapılmaktadır. Öncelikle belirtmek isteriz ki sağlık kampüsü ve iş kolu, COVID-19 önlemleri kapsamında grev yasağının olduğu alanlardır. Bu bağlamda yapılan eylemler yasadışıdır.

Öte yandan çalışanların maaşlarında ve kazanılmış haklarında bir kesinti söz konusu değildir. Tahakkuk oranında zorunlu bir düzenlemeye gidilmiştir. Süreç içerisinde iyileşme oldukça, bu rakamlarda da iyileştirme yapılacaktır.

Ayrıca kanun dışı bu eylemlere katılanlar arasında bu iş kolundan olmayan kişilerin bulunduğu, amacın kurumumuzun yanlış algılarla yıpratılmak istenmesi  olduğu görülmüştür. Bu kişiler ile ilgili de gerekli kanuni işletimler başlatılmıştır. Dün, bugün ve gelecekte fedakarca çalışan sağlık personelimizin yıpratılmasına izin vermeyeceğiz.”

Etiketler
ek ödeme kesintileri