FOX TV, hemşirelerden özür dilemelidir!

Uzman Hemşire Orhan Çakır, Medikritik için yazdı...


Covid-19 pandemi süreciyle sağlık sektörünün sorunları daha çok konuşulmaya başlanmıştır. Bu durum, biz sağlık çalışanları için tabii olarak olumlu bir durumdur. Süreç başından beri bazı sorunların ivedilikle çözülüyor olduğunu görmekte bizler açısından mutluluk vericidir. Hızlı şekilde yapılan 2020/5 ataması, Üniversite Hastanelerine verilen kadrolar, yeni hastanelerimizin açılması, yerli ve milli imkanlarla solunum cihazımızın üretilmesi gibi adımlar biz sağlık çalışanlarına çok olumlu yansımaktadır. Fakat geçtiğimiz günlerde FOX TV’de ‘atanamayan sağlık lisesi mezunu’ tanımlaması adı altında bir haber çıkmıştır. Bu durum camiamız tarafından tepki ile karşılanmıştır. Haber de bahsedilen durumu geçmişiyle birlikte şöyle kısa bir şekilde incelemenize sunuyorum;
•Hemşirelik eğitimi, 2014 yılına kadar lise mezunu hemşire ve lisans mezunu hemşire olarak verilip ataması sağlanıyordu.
•Atamalarda da lisans mezunu hemşirelerin atanmasında git gide bir artış sağlanıyordu.
•Fakat atama puanları yine de düşük seyrettiği ve Özel Hastane sayısındaki artış ile birlikte ihtiyaç devam ettiği için bir anda her yerde Özel Sağlık Liseleri mantar gibi patlak verdi.
•Sağlık Bakanlığı’da arz-talep dengesini göz ederek 22 Mayıs 2014 tarihli yönetmelikle ‘hemşire yardımcısı’ kavramını ortaya çıkardı. Ve bu kavram ile de alımlar olacağı açıklandı.
•Ardından YÖK Başkanı: ‘Hekim ve hemşire ihtiyacı 2024’te bitecek’ dedi.
•Sağlığın profesyonelleşmesine bağlı olarak atamalar çoğunluk olarak lisans alanlarına yoğunlaştırıldı.
•Günümüzde de yapılan atamalarda hala sağlık meslek liselerine az sayıda da olsa yer verilmektedir.

Burada bir mağduriyet var evet ama bu mağduriyet haklı bir mağduriyet mi değerlendirmenize sunuyorum. Profesyonel bir meslek olan ve insan hayatına direk etki eden bir mesleğin eğitimi; deyim yerindeyse şark kurnazlığı ile ‘kısa yoldan iş’, ‘atanma sıkıntısı yok’, ‘iş garantisi var’ gibi kavramlarla eğitim verilir hale geldi. Halbuki insan sağlığıyla ilgili olan bu meslek hem istek ve beceriler isteyen hem de sevgi ve vicdan isteyen profesyonel bir meslektir. Bununla ilgili çözüm liselerden mezun olan kardeşlerimizin, üniversitede alanlarına geçişleri kolaylaştırılmalı ve atama için lisans eğitimi zorunlu kılınmalıdır. Sağlıktaki ilerlemeleri konuştuğumuz bugünler de bizim tartışmalarımız çok daha ileriye yöneliktir. Biz bugün 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde alanında yüksek lisansını yapmış, Halk Sağlığı Hemşiresi olmalı, branşlaşmanın önü açılmalı, sahada ki sorunlar karşısında araştırma yapmayı bilen, çözüm sunabilen hemşire olmalı, artan sağlık turizminde nitelikli çalışanlar ile yerimizi almayı ve tüm dünyada ülkemizi en öne çıkarmayı hedeflemişken, FOX TV’de çıkan mesleği geriye yönelik götürmeye açık kapı bırakan bu haber bir hezeyandır. Tamamen iktidarı eleştirmek adına insan sağlığı ile doğrudan etkili kutsal olan bu mesleği geriye götürmeye yönelik haber yapmak felakettir. Biz her türlü siyasi durumu dışarıda bırakıp insanımızın sağlığı için mesleklerimizi daha ileriye götürmeye çalışırken, yapılan bu haber gericiliktir. FOX TV, hemşirelerden özür dilemelidir.


Uzman Hemşire Orhan Çakır