Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı: Ek ödeme çalışma barışına zarar verir

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız “Tavandan ek ödeme uygulaması; gerçekçi olmayan, çözüm üretmekten uzak, toplumda ‘sağlık çalışanlarını önemsiyoruz’ algısı yaratmak için hayata geçirilen bir uygulamadır. Sağlık çalışanları arasında bir karşılığı bulunmamaktadır.” dedi.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Sağlık Bakanlığının Covid-19 salgını nedeniyle ek ödemeye ilişkin usul ve esaslar yazısını değerlendirdi. Bacaksız “Tavandan ek ödeme uygulaması; gerçekçi olmayan, çözüm üretmekten uzak, toplumda ‘sağlık çalışanlarını önemsiyoruz’ algısı yaratmak için hayata geçirilen bir uygulamadır. Sağlık çalışanları arasında bir karşılığı bulunmamaktadır.” dedi.

Hakkaniyetten uzak tavandan ek ödeme uygulaması çalışma barışına da zarar verdiğini kaydeden Bacaksız şunları söyledi:

“Aynı bilgi ve beceriye sahip, aynı ortamda, aynı işi yapan, aynı risk altında hizmet üreten çalışanlar arasında dahi eşitsizlikler olduğu görülmüştür. Sağlık bir ekip işidir. Bir sağlık çalışanı unvanı ne olursa olsun çalıştığı sağlık kurumunun sınırlarına girdiği andan itibaren risk altındadır. Sağlık çalışanları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi, idarecilerin objektif olmayan uygulamalarının sona erdirilmesi ve ücretten kaynaklanan sorunlarının çözümü için döner sermaye uygulamasının kaldırılarak, emekliliğe yansıyan net maaş uygulamasına geçilmelidir.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYDINLIK

Etiketler
sağlık çalışanları
ek ödeme
pandemi ek ödemeleri
covid-19
Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız