Hemşirelerin yıllardır çözüme ulaşmayan sorunları nelerdir?

Türk Hemşireler Derneği, hemşirelerin yıllardır çözüme ulaşmayan sorunlarını açıkladı. Türk Hemşireler Derneği, mesleklerini nitelikli bir şekilde yapmak, topluma hak ettiği bakımı vermek ve önlerindeki engelleri kaldırmak için halktan, medya organlarından ve yöneticilerden destek beklediklerini belirtti.

Hemşirelerin yıllardır çözüme ulaşmayan sorunlarını, Türk Hemşireler Derneği şu şekilde sıraladı:

 • “Hemşire iş gücü planlaması yapılmadan çok sayıda hemşirelik okulu açılması, ihtiyaç ve kapasiteyi aşacak sayıda kontenjan ayrılması,
 • Hemşirelik okullarına öğretim elemanı olarak hemşirelik dışı (hekim, veteriner, biyolog, kimyager vb.) akademisyen ataması yapılması,
 • Hemşirelik okullarına hemşirelik dışı yönetici atanması,
 • Hemşire insan gücü planlamasının doğru ve uygun şekilde yapılmaması, hemşire insan gücünün dengesiz dağıtımı ve yanlış kullanımı nedenleri ile sağlık kurumlarında yetersiz sayıda hemşire çalıştırılması, mezuniyet sonrasında ise atama sorunun olması,
 • 100 binden fazla hemşire atama beklerken, hemşire açığı var gerekçesi ile hemşire görev, yetki ve sorumluluklarının diğer sağlık çalışanlarına devredilmesi,
 • Fazla mesai, uzun çalışma saatleri ve aşırı iş yüküne bağlı tükenmişlik yaşanması, işten ayrılmaların ve hemşire devir hızın artması,
 • Sertifikalı hemşirelerin kendi alanlarında çalıştırılmaması,
 • Koruyucu sağlık hizmetlerinde kilit rol oynayan hemşirelerin, okul hemşireliği ve iş sağlığı hemşireliği vb. alanlarda istihdam edilmemesi,
 • Hemşirelik yönetmeliğinde de tanımlanmış olan diyaliz hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, iş sağlığı hemşireliği vb. hemşireliğin özel alanlarının yok edilmesi,
 • Hemşireler için güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmaması,
 • Liderlik pozisyonlarına hemşirelere yeterince yer verilmemesi ve yönetim pozisyonlarına (bakım hizmetleri müdürlüğü, sorumlu hemşire vb) hemşirelik kanunu ve yönetmeliğine aykırı olarak liyakat aranmadan hemşirelik dışı atamaların yapılması,
 • Bazı hastanelerde bakım hizmetleri müdürlüğünün ortadan kaldırılması ve hemşirelik hizmetlerinin idari hizmetler müdürlüğüne devredilmesi,
 • Hemşirelerin, sağlık çalışanlarının şiddetine maruz kalması,
 • Sendika ve hastane yöneticilerinin, karar mekanizmalarında sınırlarını aşması, meslektaşlarımız üzerinde güç kullanması ve baskı oluşturması, meslektaşlarımızın siyasi görüş ve yaşam tarzlarından dolayı ayrımcılığa ve etik dışı uygulamalara maruz kalması,
 • Hemşirelik yasası ve yönetmeliğinin işler kılınmaması, mevzuatın hemşirelik yasa ve yönetmeliğine göre düzenlenmemesi,
 • Elli yılı aşkın bir süredir devam eden hemşirelikte lisansüstü eğitimine rağmen, kurumlarda halen uzman hemşirelik kadrosunun olmaması,
 • Hemşirelerin mesleki gelişimleri için yeterince desteklenmemesi,
 • Hemşirelerin insanca yaşamalarını sağlayan ücret politikalarının olmaması, 3600 ek göstergenin halen verilmemiş olması ve fiili hizmetin geriye dönük uygulanmaması,
 • Türk Hemşireler Birliği’nin kurulması yönündeki tüm çabaların yanıtsız kalması,
 • Hemşirelerin, nitelikli ve güvenli hemşirelik hizmetlerinin sunumuna yönelik taleplerinin, politika yapıcılar, karar vericiler ve yöneticiler tarafından duyulmamasıdır.
 • Mesleğimizi nitelikli bir şekilde yapmada ve toplumuza hak ettiği bakımı vermede önümüzdeki engelleri kaldırmak için halkımızın, medya organlarının, karar vericilerin ve politika yapıcıların desteğini bekliyoruz.”

 

 

MEHMET AKKAYA/AYDINLIK

Etiketler
hemşirelerin yıllardır çözüme ulaşamayan sorunları