İSTAHED: Hekime şiddet terör boyutuna ulaştı

İSTANBUL Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Hukuk Genel Sekreteri Dr. Mustafa Tamur, hekime şiddetin terör boyutuna ulaştığına dikkat çekti.

Kimsenin sağlık kurumlarında zorbalık yapmaya hakkı olmadığını anlatan Dr. Tamur, "Kendi kişisel taleplerini hekimlere şiddet yolu ile yaptırmaya çalışan, sağlık kurumlarının işleyişini sekteye uğratan, diğer hastaların alması gereken sağlık hizmetini engelleyenlerin, bir anlık öfkeme yenildim deme hakkı yok. Türk yargısının da sağlıkta şiddet uygulayan kişilere karşı tutumlarında aldıkları her kararın halk sağlığını da etkilediğini dikkate almalarını talep ediyoruz. Sağlıkta şiddet konusunda Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir başlık açılmalı.

Tutuklu yargılamanın yolu açılıp, cezası arttırılmalı, sağlık çalışanına uygulanan şiddet, hakaret ve tehdit ‘halkın sağlık hizmetini almasının engellenmesi’ olarak da değerlendirilmeli, 2 yıldan aşağı ceza verilememeli, zanlıların olay sonrası belli bir süre gözetim altında tutulması sağlanmalı, suçu sabit olanlarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da erteleme işletilmemeli, cezalar paraya çevrilmemeli. Ayrıca bu tür suçları işleyenlerin acil haller dışında sağlık hizmetini yüksek güvenlikli kliniklerde ya da kolluk kuvveti eşliğinde alması da tartışılmalı" diye konuştu.