İzmir Hekim Güçbirliği: Tabip Odası seçimleri ertelenmelidir

Nisan ayında yapılacak olan fakat Covid-19 pandemisi ve getirilen kısıtlamalar nedeniyle ertelenen İstanbul Tabip Odası seçimlerinin ne zaman yapılacağı açıklandı. İzmir Hekim Güçbirliği ise açıklanan tarihin ertelenmesi gerektiğini, hekimlerin pandemi yorgunu olduklarını, özellikle bu dönemde verilerin yeniden artış gösterdiğini vurgulayarak seçimin yapılmasının uygun olmayacağını belirtti.

Bu konu üzerine Prof. Dr. Suat Çağlayan şu ifadeleri kaydetti:

Çok ciddi bir pandemi sürecinde bulunduğumuz bugünlerde Türk Tabipleri Birliği, Tabip Odaları'nı bir seçim sürecine sokmuş bulunmaktadır.

Pandemi olayı ile ilgili tüm devlet kurumlarına (Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Hükümet ve İçişleri Bakanlığı) haklı uyarılarda bulunarak pandemi sürecinde yanlışların yapılmakta olduğunu bildiren TTB, ne yazık ki kendisi de aynı yanlışın içine girmiştir.

Böylesine kritik bir süreçte hekimleri bir seçim yarışına sokmaya çalışmak ne hekimler için doğru ve saygın bir hareket olacaktır ne de sağlığını düşündüğümüz insanımız için.

Oysa TTB, sık sık yaptığı uyarılarda hem Covid-19 sürecinin yönetilmesinde yapılan yanlışların altını çizmekte, hem de verilerin gerçekleri yansıtması açısından uyarılarda bulunmaktadır.

Sağlık açısından böylesine bir kaos ortamı varken ve bunun en büyük yükü hekimlerin sırtındayken, TTB’nin hekimleri can sıkıcı bir sürece sokması çok farklı yorumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

HEKİM GÜÇBİRLİĞİ’NİN UYARISI

Hekim Güçbirliği’nin İzmir Tabip Odası’nı yönettiği dönemde İzmir Tabip Odası Başkanı olan Dr. Suat Kaptaner, İzmir Tabip Odası'nda temmuz ayında yapılmasına karar verilen seçimler hakkında şu uyarıyı yapmaktadır:

- Hastaların canını kurtarmaya odaklanmış olan hekimlerin dikkatini seçim ortamına yönlendirmek hem halkımıza ve hem de hekimlere haksızlık olacaktır.

- Seçim tarihi olarak belirlenen 11-12 Temmuz günleri hekimler hem pandemi yorgunluğu hem sıcak hem de dinlenme olanağı bulamadıkları için seçimlere katılamayacaklardır.

- Seçimler için yapılması gereken hekim görüşmeleri yeterince yapılamayacaktır. Çünkü hem pandeminin önlem kuralları hem de hekimlerin dikkatlerinin sadece insan sağlığına yönelmiş olması buna engel olacaktır.

- Salgına ilişkin yeni ve ciddi artış tehlikesinin bulunduğu bir döneme yaklaşıyoruz. Böylesine yakın tehlike için ‘alarm’ ilan eden TTB’nin hekim arkadaşlarımızı risk altında bırakacak seçim süreci konusunda ısrarcı olmayacağını düşünüyoruz.

- Ertelenecek olan Tabip Odası seçimleri, çok daha uygun bir zaman ve ortamda yapılabilir!

- Seçimler ertelenmediği takdirde, hekim arkadaşlarımızı seçim ortamına sokmamak ve zaten içinde bulundukları tehlikeyi daha da artırmamak için, Hekim Güçbirliği olarak seçimlere katılmama kararındayız.

HEKİMLERİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEYİN

Dr. Suat Kaptaner’in uyarıları elbette haklı!

Salgının tam ortasında ve bunun bütün yükünü taşıyan hekimlerin dikkatini ve enerjisini seçime yoğunlaştırmaya çalışmak -eğer akıl tutulması ya da özel bir neden yoksa- anlaşılması zor bir durumdur.

Kaldı ki tüm halkımızın her hekime bir kurtarıcı gözüyle baktığı şu ortamda, hekimlerin Tabip Odası seçimlerine yoğunlaşması etik açıdan da tartışılabilir bir durum olacaktır.

Bu mesleği halkın gözünde ‘tartışılabilir’ hale getirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur!

Oysa gerek halkımızın ve gerekse hekimlerimizin sağlığı için olumsuz sonuçlar doğurabilecek ve de ‘selden kütük kurtarmak’ anlamına gelebilecek böylesi bir seçimi kazanmanın bir önemi olmadığı bir gerçektir.

TTB DAHA DEMOKRATİK YASA İÇİN UĞRAŞSIN

TTB böylesi oyunlar oynamanın yerine, TTB yasasının daha demokratik hale gelmesi için çalışmalar yapsın!

Tüm hekimler;

  • TTB ve TBB gibi meslek örgütlerinin iplerini eline almak için her şeyi yapmaya kararlı görünen AKP iktidarına karşı TTB’nin şimdiden ‘demokratik’ bir hazırlık içine girmesini, 
  • Tabip Odaları ve TTB organlarında ‘nispi temsil’ yönteminin getirilmesini,
  • Tabip Odalarının, aday olan grupların ve bağımsızların alacakları oy oranında oluşacak Tabip Odası Meclisleri tarafından yönetilmesini,
  • Tabip Odası Başkanı ve Kurulları'nın, Tabip Odası Meclisi tarafından seçilmesi ve denetlenmesini,
  • Sadece özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin değil, kamu kuruluşlarında çalışan hekimlerin de Tabip Odaları'na üyeliklerinin zorunlu olmasını sağlayacak yasa çalışmalarını şimdiden başlatmasını beklemektedirler.

Bir ‘seçim oyunu’ oynayarak temmuz ayının ve pandeminin ortasında hekimleri ve elbette halkımızı zora sokmayın!

 

 

KAYNAK: Prof. Dr. Suat Çağlayan/ odatv.com

Etiketler
İstanbul Tabip Odası seçimleri