ÖZEL HABER Hemşirelerden işten ayrılma tazminatı istendi

Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi farklı tarihlerde istihdam ettiği hemşirelere “Eğitim Dönemi Ödeneği ve Eğitim Giderlerinin Tahsili’’ amacıyla tazminat davası açtı. Kamu hastanelerine atanmaları nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan hemşireler kendilerine gönderilen tebligatlar ile adeta şok oldular.

Anadolu Sağlık Merkezi tarafından açılan davada, hemşirelerle yapılan sözleşmede yer alan “zorunlu hizmet” süresi hükmüne dayanıldı. Hastane mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, “Eğitim Gideri ve Eğitim Dönemi Ödeneği” adı altında yaptığını iddia ettiği ödemelerin tahsilini istedi.

ÖZEL EĞİTİM DEĞİL

Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz bir hemşire dava hakkında şunları söyledi: “Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'nde çalışmaya başlamam ile birlikte, benden önce kurumda çalışmaya başlayan kıdemli meslektaşlarım tarafından gerek kurumun işleyişi gerek hastane servis yönetimi gibi konularda hastaneye oryantasyonumun sağlanması için kurum içi oryantasyon eğitimine alındım. Herhangi bir özel eğitim ya da sertifikalı bir eğitim almadım. Tamamen kuruma uyumu ve oryantasyonu sağlayan, tüm kamu ve özel hastanelerin rutin uygulamak zorunda olduğu, yeni personelin alması gereken hizmet içi kısa eğitimler ile mesleğimde benden daha kıdemli hemşireler tarafından hastaneye adapte olmam sağlandı. Dava dosyasında bahsedildiği gibi herhangi bir özel eğitim ya da sertifikalı bir eğitime tabi tutulmadım.”

İKİ AYA ALTI AY

Anadolu Sağlık Merkezi’nin, kamu hastanesine ataması yapılan hemşirelere yıllar sonra benzer tazminat davaları açtığını söyleyen hemşire, “Dava gerekçeleri yukarıda belirtildiği gibi, oryantasyon sürecinde meslektaşlarımız tarafından verilen, hastanenin tanıtıldığı ve her kurumda var olan bir eğitimin, özel eğitim olarak verildiği iddiasıdır. Oryantasyon eğitimi toplamda iki ay sürmesine rağmen altı ay sürmüş gibi gösterilip kamu hastanesine atanarak işimizden ayrılmak durumunda olduğumuz için geçmiş eğitimlerin ücretlerine binaen yüklü miktarlarda tazminat davaları ile karşı karşıya kaldık.’’ dedi.

MEDİKRİTİK TAKİPÇİSİ OLACAK

Ülkemizde sağlık emekçilerinin sayıca en kalabalık grubunu oluşturan, köklü tarihsel ve akademik bilgi birikimine sahip olan hemşirelik meslek grubu sağlık hizmetlerinin ana unsurlarından birisidir. Ülkemizde hemşirelik mesleğini icra eden kişi sayısı; Türk Hemşireler Derneği verilerine göre kamuda yaklaşık 190 bin, özel sağlık kurumları ve diğer kurumlar ile birlikte 350 bin civarındadır ve sağlık ordusunun ana meslek grubudur.

Temel anlamda insanlığın sağlığı için mücadele eden hemşirelerin kamu ve özel sektördeki çalışma alanlarında birçok sıkıntıları mevcuttur. Salgın döneminde göstermiş oldukları fedakarlık ve kahramanca tutumlarını tüm ülke halkı olarak alkışladık ve alkışlamaya devam ediyoruz.

Ailelerini, çocuklarını günlerce hatta aylarca geride bırakıp insanlığın sağlığını savunan ve ateşten gömleği hiç tereddüt etmeden giyen bir meslek grubunu derinden etkileyen ve üzen bu durum tüm sağlık camiasını etkilemiştir.

.

Pandemi ile mücadele eden sağlık ordusunun hemşirelerinin süreç içerisinde fedakarlıklarını ülke olarak alkışladık. Savaşta, depremde, salgında en ön cephede mücadele eden hemşirelerin moral ve motivasyonunu etkileyecek ve tüm hemşirelik camiasını adeta şok eden bu uygulamanın tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve olayın kamu vicdanı ile ele alınması ülke geleceği açısından isabetli olacağı gibi ülke sağlığı adına da son derece önemlidir.

Sağlık çalışanlarının ortak sesi olarak yayınlarını sürdüren Medikritik.com bu süreçte haksızlığa uğrayan hemşirelerinin yanında olacaktır.

 

MEDİKRİTİK

Etiketler
hemşirelerden işten ayrılma tazminatı istendi