Prototip korona aşısı hayvanları korudu

Maymunlarda pozitif COVID19 aşısı sonuçlarını gösteren yeni bir çalışmadan daha iyi olan şey iki çalışmanın bulunmasıdır. Bu hafta Science'da insan olmayan primatların, aşı ve halk sağlığı stratejileri için kritik bir bulgu olan SARS-CoV-2'ye koruyucu bağışıklık geliştirebileceğini gösteren iki makale arka arkaya yayımlandı.

Harvard Tıp Fakültesi, Viroloji ve Aşı Araştırmaları Merkezi Direktörü ve her iki çalışmanın koordinatörü. Prof. Dr. Dan H. Barouch küresel COVID19 pandemisinin bir aşının gelişimini biyomedikal bir öncelik haline getirdiğini, ancak şu anda SARS-CoV-2 virüsüne karşı koruyucu bağışıklık hakkında çok az şey bilindiğine değindi. Barouch bu iki çalışmada, rhesus makaklarında prototip aşıların SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı ve SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile tekrar maruz kalmaya karşı korunduğunu gösterdiklerine dikkat çekti.

Bu yılın başlarında, sinomolgus makaklarını araştıran araştırmacılar, bu hayvanları COVID19 terapötiklerini test etmek için umut verici modeller olarak buldu. SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile tekrar maruz kalmaya karşı koruyucu bağışıklık ile sonuçlanıp sonuçlanmadığını anlamak isteyen araştırmacılar, insan SARS-CoV-2 enfeksiyonunun belirli yönlerini sergileyen SARS-CoV-2 enfeksiyonlu makak modeli geliştirdiler.

35 GÜN SONRA İKİNCİ ENFEKSİYON

Araştırma, “SARS-CoV-2 enfeksiyonu rhesus makaklarında yeniden bulaşmaya karşı koruma sağlıyor” başlığıyla yayımlandı. Araştırmacılar virüsden arınan dokuz yetişkin hayvanın 35 gün sonra yeniden virüs ile bulaşmaya karşı bağışık olup olmadığını test ettiler.

Dokuz yetişkin makak SARS-CoV-2 virüsüne maruz bırakıldıktan sonra, araştırmacılar hayvanlar iyileşirken viral seviyelerini izlediler. Dokuz hayvanın hepsi iyileşti ve virüse karşı antikor geliştirdi. İlk enfeksiyondan bir aydan fazla bir süre sonra ekip, al yanaklı makakları virüse tekrar maruz bıraktılar. İkinci maruziyette hayvanlar, virüse karşı neredeyse tam koruma gösterdiler. Bu veriler, bu modelde COVID19'a karşı doğal koruyucu bağışıklık olduğunu göstermektedir.

Araştırmacılar makakların üst ve alt solunum yollarında yüksek viral yüklere, hücresel bağışıklık tepkilerine ve viral pnömoninin patolojik kanıtlarına sahip olduklarını belirttiler. İlk viral temizlenmeyi takiben, hayvanlar SARS-CoV-2 ile yeniden karşılaştırıldı ve primer enfeksiyona kıyasla bronkoalveoler lavaj ve nazal mukozadaki medyan viral yüklerde azalma gösterdiler.

Dokuz hayvanın hepsi yeniden bulaş sonrası çok az semptom gösterdi ya da hiç semptom göstermedi ve ikinci enfeksiyona karşı bağışıklık tepkileri sergilediler. Araştırmacılar, burada görülen doğal bağışıklığın dayanıklılığını tanımlamak için ek araştırmalar gerekeceğini belirttiler

UMUT VAAD EDİYOR

Aynı araştırmacıların birçoğunu içinde bulunduran diğer çalışma “Rhesus makaklarında SARS-CoV-2'ye karşı DNA aşısı ile koruma” başlığıyla yayımlandı. SARS-CoV-2 Spike S'nin farklı formlarını ifade eden bir dizi DNA aşısı adayı geliştirdiler. Bunları 35 rhesus makakta değerlendirdiler. 10 hayvan kontrol grubu olurken 25 hayvana aşı yaptılar. 

Aşılanan hayvanlar, iyileşen insanlarda ve SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş makaklarda bulunanlara benzer nötralize edici antikor titreleri dahil olmak üzere immün tepki geliştirdiler.

Önemli olarak, bu aşılanmış makaklara altı hafta sonra burun içinden SARS-CoV-2 bulaştığında, kanlarında iki hafta içinde virüsü nötralize edecek kadar antikor seviyesi sergilediler. Takip testi, aşılanmış hayvanlarda kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde daha düşük viral yükler ortaya koydu. Aşılanan 25 hayvandan sekizi, virüse maruz kalmanın ardından hiçbir noktada saptanabilir virüs göstermedi ve diğer hayvanlar düşük seviyelerde virüs gösterdiler. 

Araştırmanın bulguları COVID19 aşılarının geliştirilmesinin mümkün olacağına dair iyimserliği arttırmakta. Korumanın uzunluğunun tesbiti ve insanlar için SARS-CoV-2 aşısı için en uygun aşı platformları hakkında önemli soruların cevabının ele alınması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulacaktır.

Birinci makelenin erişim sayfası: https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2020/05/19/science.abc4776.full.pdf

İkinci makalenin erişim sayfası: https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2020/05/19/science.abc6284.full.pdf

AYDINLIK