Sağlık Emekçilerinin 1 Mayıs’ta talebi: Covid-19 nedeniyle ölen sağlıkçılar şehit sayılsın

Pandemi sürecinde en ön cephede, ailelerinden ayrı kalmayı göze alarak savaşıyorlar. Performans sistemi, çalışma saatleri gibi çok sayıda çözüm bekleyen sorunları var. Ama hepsinden önce mücadelede hayatını kaybeden meslektaşlarının şehit sayılmasını istiyorlar

Coronavirüsle mücadelede destan yazan sağlık ordusunun emekçilerine 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda taleplerini sorduk. Sağlık çalışanları, Covid-19 salgınında hayatını kaybeden meslektaşlarına haklar tanınmasını istedi.

PERFORMANS VE ÇALIŞMA KOŞULLARI DÜZELTİLMELİ

Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Kurtipek: Yoğun bir mücadele içindeyiz. Çalışma koşulları, performans, maddiyat gibi tarafların düzeltilerek daha iyi şartlarda çalışmak isteriz. Salgın baskı altına alındı. 7 bini aşkın sağlık çalışanının da bu virüse yakalandığını Sağlık Bakanımız açıkladı. Hayatını kaybeden arkadaşlarımızın şehit sayılmasını talep ediyoruz. Bir hayatın karşılığı olmaz ama tazminat veya kanuni düzenlemeler yapılmalı. Arkadaşlarımız canlarını hiç düşünmeden ailelerinden uzak evlerinden uzakta, gözünü kırpmadan virüsün yoğun olduğu yerlere giriyorlar. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarını gerçekten takdirle karşılanması ve gereken kanuni düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bir sivil toplum örgütü olarak sağlık çalışanlarımızın özveriyle ve fedakârca çalıştıklarını hiçbir şeyden gözlerini sakınmadıklarını biliyoruz. Salgında tüm anestezi camiası canla başla çalıştı. Tüm sağlık çalışanlarını tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayramlarını kutluyor, şükranlarımı sunuyorum.

'SAĞLIKTA ŞİDDET CEZASIZ KALMAMALI'

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander: Salgınla mücadele sağlık çalışanlarında fiziksel yükün yanı sıra psikolojik sorunlara da neden oldu. Ailelerinden uzakta, ağır çalışma koşullarında ve yüksek risk altında çalışan sağlık personelinin durumuna ilişkin araştırmalar yapılmalı. Personelin durumunu iyileştirecek uzun vadeli çözümler düşünülmeli. Sağlık personelinin güvenliğine ilişkin son yasayı olumlu bulduk. Bu yasa, mahkemelerde uygulanmazsa hiçbir şey ifade etmez. Güvenlik tedbirleri hiçbir açık olmayacak şekilde geliştirilmeli ve ceza uygulanmalı. Özlük haklarıyla ilgili iyileştirmeler bekliyoruz, bunun emeklilik dönemine de yansımasını istiyoruz. Hastaneler, cihazlar modernleşiyor sağlık çalışanlarının şartları geliştirilmeli.

'YÜKSEK RİSK ÜCRETE YANSIMIYOR'

Acil tıpta çalışan sağlık personeli en ön safta ve risk kat sayısı yüksek. Bu kat sayı alınan ücrete yansımıyor. Acil tıp daha az tercih edilen bir alan haline geliyor. Bu yönde özlük haklarıyla ilgili düzenleme yapılmazsa acil tıbbın geleceği karanlık. Acil tıpta çalışan asistan, hemşire ve hekimlerimiz içinde enfekte oranı yüksek. Biyolojik bir mücadelenin içindeyiz. Bu arkadaşlarımız için özel bazı düzenlemeler yapılmalı.

'AİLE HEKİMLERİ DE EK ÖDENEKTEN YARARLANMALI'

Aile Hekimleri Dernekleri Fedarsyonu Dr. Özlem Sezen: Salgın sırasında Covid-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının şehit sayılmasını ve bu haktan geride kalanların yararlanmasını istiyoruz. Covid-19 şüphesiyle tedavisi alanlar da enfekte olan ve tanı alan sağlık çalışanlarına eklenmeli. Aile hekimlerinin vekaletsiz izin hakları tanımlanmalı. Aile hekimleri, salgın döneminde özveri ile çalışıyor, büyük bir poliklinik yükü altındayız. Hastalarımız, hastanelere gitmek istemiyorlar. Bir yandan aşılama gibi koruyucu hekimlik işlemlerine devam ediyoruz. Ancak unutulduk. Bu özverinin görülmesini ve ek ödemeden yararlanmayı istiyoruz. Bu başarı Sağlık Ordusunun büyük çabasıyla elde ediliyor. Sağlıkta şiddet yasasının Türk Ceza Kanunu'na eklenmesini istiyoruz. Eklenmediği için uygulamada eksiklikler var bu konuda daha fazla hassasiyet bekliyoruz. Fiziksel şiddet halinde suçlunun tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz.

DAYANIŞMA VE BİRLİK ZAMANI

Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik: Dünya ülkelerinin ve ülkemizin mücadele ettiği Covid-19 pandemisinde, hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları ön safta yer almaktadır. Ulusların ve kurumların mücadelesinin yanı sıra sağlık çalışanları da zorlu çalışma koşulları ve ortamlarında mücadele etmekte ve olumsuz etkilenen özlük hakları, sosyal yaşamları, fiziksel, sosyal ve psikolojik iyilik hallerine rağmen bu zorlu mücadeleden başarılı çıkmaya çalışmaktadırlar. Bu dönem politikacıların, karar vericilerin, yöneticilerin, işçilerin, emekçilerin, her bir bireyin, ailenin, grupların, toplumların, tüm dünyanın birlikte ve dayanışma içinde olma zamanıdır. Bu salgından en az zararla çıkmak için, bu virüs savaşında kendi sağlıkları tehlikede olmasına rağmen toplumumuza nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmaya çalışan başta kendi hemşire meslektaşlarımın, sağlık çalışanlarının ve tüm diğer emekçilerin bayramını kutluyorum.

ECZACILAR MESLEK HAKKI ALMALI

Eczacı Ufuk Bozkurt: Sağlık çalışanlarına şiddetin son bulması gerekiyor. Topluma bu mesaj daha da yüksek sesle verilmeli. Başta acil doktorları ve hemşirelerimiz olmak üzere sektörün tamamında sağlıkta şiddet var. Eczanelerde de maske olayının ardından sözel şiddet yaşayan meslektaşlarımız var. Sağlık çalışanlarının kıymeti bilinmeli. Geçmişte yaşanan şiddetin daha da azalacağını düşünüyorum. coronavirüs toplumda bu bilinci yaratacaktır. Yöneticilerde de bilinçlenme artmıştır. Kamuda çalışan sağlıkçılarımız özlük haklarının tekrar gözden geçirilmesinin onların sorunları ile daha çok ilgilenilmesini istiyorlar. Eczacı sadece ticari olarak kazandığı ilaç karlılığından parasını kazanıyor. İlaç karlılığı ve fiyatlar belli bir seviyede düştü. Çok uluslu firmaların buradaki rolü önemli. Piyasa daraldıkça eczacının kendi karından aldılar. Eczacı bu milletin bir parçası, bu toplumun sağlık hizmetçisi. Eczacılar ve eczaneler bir iflas içerisinde. Eczacılar verdiği danışmanlığa karşılık alabileceği ücret hem maddi olarak eczanelerimizi rahatlatacaktır, hem de manevi olarak bizi tatmin edecektir. Biz aldığımız eğitimi topluma sunuyoruz, bunun karşılığı olarak da meslek hakkımızı istiyoruz.

AYDINLIK