Sağlık personelini olası riske karşı koruyan 23 maddelik genelge yayımlandı

Tüm sağlık personelini ilgilendiren 23 maddelik yeni bir genelge yayımlandı. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge, Coronavirüs ile mücadelede görev yapan sağlık personelini olası riske karşı korumak amacıyla alınması gereken tedbirleri içeriyor. Bütün sağlık personelini ilgilendiren 23 maddelik yeni bir genelge yayımlandı. Genel Müdür Mehmet İslamoğlu imzalı genelgede ''Bilindiği üzere; Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Pandemi olarak kabul edilen COVID-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla, başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik olarak birtakım düzenlemeler yapılmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu minvalde; Bakanlığımızca, gerek kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde gerekse de Merkez ve Taşra teşkilatımızda görevli personelimizin enfekte olma riskini en aza indirebilmek amacıyla birçok alanda salgınla mücadele kapsamında gerekli tedbirler alınarak teşkilatlarımıza ve kamuoyuna duyurulmuştur” denildi.

İşte genelgede yer alan bazı önemli
düzenlemeler:

1) 30 Mart 2020 tarihinden önce, bulunduğu yerden başka yere ataması yapılıp da atama kararı bu tarihten sonra tekemmül eden personelin ayrılışına 3 ay süre ile müsaade edilmeyecektir.

2) 5434 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesine göre yaş haddinden emekli olacakların ayrılışları yapılacaktır.

3) 5510 sayılı Kanuna göre, malulen emekli olacakların ayrılışları yapılacaktır.

4) Personelin görev yaptığı yerde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirmesi halinde ataması yapıldıktan sonra ayrılışlarının yapılması cihetine gidilecektir.

5) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personelin ataması yapıldıktan sonra ayrılışı yapılacaktır. 

6) Sağlık Tesislerinde görev yapmakta iken başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin bu süreçte ayrılışı yapılmayacak olup başka yerlere atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeyecektir.

7) Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme talebinde bulunan personelin mezkür talebi kabul edilmeyecektir.

8) 3 (üç) ay boyunca; aile birliği mazeretine, sağlık mazeretine, eşinden boşanma, eşinin emekliye ayrılması, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ve karşılıklı yer değiştirme ile engelli durumundan herhangi bir atama işlemi tesis edilmeyecektir.

10) Üniversite, özel sağlık tesisleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp da, Bakanlığımız kadrolarına veya sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan personelin 3 (üç) ay boyunca atamaları yapılmayacaktır. Bu personelin atamaya hak kazandığı kadrosu veya pozisyonu Bakanlığımızca saklı tutulacaktır. Süreç geçtikten sonra bu kapsamdaki personelin diğer şartları da taşıması kaydıyla atamaları yapılacak olup personel mağdur edilmeyecektir.