Sağlıkta idari izinli sayılan ve sayılmayan birimler açıklandı

24 Nisan Cuma günü tüm resmi kurum ve kuruluşlarının idari izinli sayılırken bazı kurumlar istisna dışında bırakıldı.
Buna göre;

Hastane acil servisleri, pandemi acilleri, genel aciller, çocuk aciller, ameliyathane ve doğumhaneler, yoğun bakımlar, hastane yataklı servileri, filyasyon ekipleri,

112 aciller , komuta kontrol merkezleri , evde sağlık, anjio,  laboratuvar, röntgen ve tomografi birimleri,  terminal, yurt ve yol kontrollerinde görevli sağlık ekipleri çalışmaya devam edecek Sağlıkta idari izinli sayılacak birimler ise; - Bakanlık Merkez Bina ( kısmen)

Aile Sağlığı Merkezleri, Hastane poliklinikleri, İl Sağlık Müdürlükleri (kısmen), Toplum Sağlığı Merkezleri ( kısmen), Halk Sağlığı Laboratuvarlar ( kısmen), Verem Savaş Dispanserleri, Sağlık Evleri gibi birimler idari izinli sayılacak