Sağlıkta Şiddet Bitecek

Cumhurbaşkanlığı sağlıkta şiddete çözüm aramak için harekete geçti. Son zamanlarda giderek artan sağlıkta şiddet konusu Cumhurbaşkanlığı Sağlık Ve Gıda Politika Kurulu tarafından ele alındı

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Ve Gıda Politika Kurulu Sağlıkta şiddete çözüm aramak için tüm kesimlerle biraraya geldi.

Kurul Başkanvekili Prof.Dr.Serkan Toplaoğlu iki ayrı çalıştay halinde yaptıkları toplantı sonrası şu açıklamayı yaptı:

'Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, akademisyenler, hukukçular, meslek örgütleri, medya mensupları, ilgili bakanlık yetkilileri ile birlikte sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusu ele aldık. İki ayrı çalıştay halinde gerçekleştirilen toplantılarımızda konuyla ilgili mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde titizlikle çalışıldı. Çalışmalarımız sonucunda sorunun çözümüne yönelik kısa-orta-uzun vadeli politika önerilerimizi içeren raporumuzu Sn. Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sağlık sistemimizin kalbi olan fedakâr sağlık çalışanlarımızın yaşadığı sorunları en aza indirmek için bu konunun takipçisi olacak ve çalışmalarımıza devam edeceğiz.'

Medyanın sağlıkta şiddet için rolü de tartışıldı

Çalıştaya Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni ve Sağlık İletişimi Derneği Başkanı Dr.İbrahim Ersoy da katıldı. Dr.Ersoy hem sağlık çalışanlarından gelen talepleri çalıştayda dile getirirken hem de medyanın sağlıkta şiddete yönelik etkilerini ve çözüm önerilerini içeren bir sunum yaptı.