Stajyer diş hekimliği öğrencileri sigortasız ve parasız çalıştırılıyor

İş Sağlığı Güvenliği Kanununa göre tehlikeli sınıf kapsamında bulunan fakülte kliniklerinde staj gören diş hekimliği öğrencileri sağlık risklerine karşı korumasız ve sigortasız çalıştırılmaktadır.

Diş hekimliği öğrencilerine angarya çalışma şartları dayatılmakta, emeklerinin karşılığı verilmemekte, kimi durumlarda sarf malzemelerini bile kendilerinin karşılamaları beklenmektedir.

Diş fakültesi öğrencileri arasında ciddi bir sorun teşkil eden bu soruna tepkiler gittikçe büyüyor. Stajyer öğrenciler yetkili ağızlardan açıklama bekliyor.