TARD yönetimi, adrese teslim yönergeye dava açtı

Türkiye Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Sağlık Bakanlığı'nın genelgesine dava açarak konuyu hukuki düzleme taşıdı.

TARD'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

TARD Yönetim Kurulu tarafından, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 2019/10 nolu Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Hakkında Genelgesi’nin EK-1 A Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarının Alt Grup Koşul ve Standartları, İzleme ve Değerlendirme Kriterleri başlığı altındaki 7. Maddesinde yer alan “İç hastalıkları yan dal uzmanlıklarından; nefroloji, endokrinoloji ve metabolizma, gastroenteroloji, tıbbi onkoloji, hematoloji, yoğun bakım yan dal uzmanlık alanlarında..” ifadesi geçtiği, Yoğun Bakım uzmanlarının ‘dahiliye kökenli yoğun bakım uzmanı’ olarak sınırlandırılmasının bir ayrımcılık ve haksızlık olduğu tespit edilmiştir. Bu genelge doğrultusunda yapılacak uygulamalar sonucunda, Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışacak yoğun bakım uzmanlarının da maddi ve manevi özlük haklarının kaybı söz konusudur.

Bu şekilde adrese teslim bir genelgenin yayınlanması camiamızı ve meslektaşlarımızı derinden yaralamıştır.

TARD Yönetimi olarak Danıştay’a açmış olduğumuz yürütmeyi durdurma davası hakkında siz değerli üyelerimizi bilgilendirmek isteriz. Açmış olduğumuz davada, Bakanlığın bu düzenlemesinin açıkça yasal düzenlemeye aykırılık teşkil ettiği ve usul ve esaslarla çeliştiği ifade edilmiştir.

Konunun takipçisi olduğumuzu ifade eder,

Saygılarımızı sunarız."

TARD Yönetim Kurulu