Türk Eczacılar Birliği; Eczacılık Sadece Taş Binadan İbaret Değildir

Türk Eczacılar Birliği, üniversitelerin akademik altyapıdan bağımsız olarak eczacılık fakültesi açma taleplerini resmi twitter hesabından eleştirdi. Sözkonusu twitte, Fırat Üniversitesi üzerinden YÖK ve diğer üniversitelere yüklendi.

İlgili twitleri aşağıda hiçbir ekleme yapmadan yayınlıyoruz

Geçtiğimiz günlerde, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’ın Fırat Üniversitesi bünyesinde hukuk ve eczacılık fakültelerinin açılması için taleplerinin sürdüğünü ve konuyla Yükseköğretim Kurumu’ndan yanıt beklediklerini ifade ettiği açıklamaları basına yansıdı.


Eczacılık fakültelerinin durumuna ilişkin kaygılarımızı defalarca kamuoyu ile paylaştık.

Plansız şekilde açılan eczacılık fakültelerinin; öğretim üyesi ve altyapı konusunda ciddi eksiklikleri de beraberinde getirdiğini ve bununla birlikte istihdam sorunlarına yol açtığının altını defalarca çizdik.

Fakat bu uyarılarımıza rağmen akademik unvanı bulunan kişilerin ülkemizdeki eczacılık perspektifini göz ardı ederek, YÖK’e ısrarla eczacılık fakültesi açma talebinde bulunmalarını şaşkınlık ve hayretle takip ediyoruz.

Eczacılık fakülteleri yalnızca binalardan, levhalardan ibaret değildir. Tam teşekküllü altyapısı, akademik kadrosu, laboratuvarı hazır olmadan bir binayı işaret ederek hızlıca YÖK’ten karar aldırma çabası bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisi olur.

Bu tarz girişimler eczacılık eğitiminin niteliksizleşmesine yol açar, eczacılık mesleğinin itibarını zedeler.

Türk Eczacıları Birliği olarak; eczacılık eğitiminin niteliksizleşmesine ve mesleğimizin işsizlik tehlikesi ile karşı karşıya kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.