Veteriner hekimler özlük haklarında eşitlik istiyorlar

Veteriner hekimleri, kendilerine yeterince önem verilmediği ve diğer sağlık çalışanlarından ayrı tutulduklarını belirterek eğitimlerinde, çalışma koşullarında, özlük haklarında, eşitlik istiyorlar.

Gazeteci Metin Türkyılmaz, veteriner hekimlerinin isteklerini, Türk Veteriner Hekimleri Birliği’ne sordu. Türkyılmaz’ın Sonsöz.com haber sitesinde yazdığı habere göre veteriner hekimlerin istekleri şu şekilde:

Veteriner hekimler,

 • Almanya’da 5, Fransa’da 4, İngiltere’de 7, İspanya’da 10 veteriner fakültesine karşın Türkiye de 32 veteriner fakültesi olmasını istemiyorlar. Fakülte sayısının azaltılmasını, eğitimin ve teknik alt yapının uluslararası standartlara çıkarılmasını, ÖSYM sınavlarında taban puan oluşturulmasını istiyorlar.
 • Yaklaşık 30 yıldan bu yanadır Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde uzmanlık eğitimi yapılmayan veteriner hekimliğinde, 2018 yılında çıkarılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin hayata geçirilmesini talep ediyorlar.
 • Sağlık Bakanlığı bünyesinde taşra yapılanmasını da içeren Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün kurulmasını istiyorlar.
 • Tarım ve Orman Bakanlığında hayvan sağlığı, gıda güvenliği, veteriner halk sağlığı ve hayvan refahının bir bütün olarak yürütüleceği, merkezden taşraya emir komuta zincirinin kesintiye uğramaksızın çalışacağı tek ve bağımsız bir Veteriner Otoritesi, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü talep ediyorlar.
 • Ülke genelinde norm kadro çalışmalarının bir an önce yapılmasını, Tarım ve Orman Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na, Belediyelere veteriner hekim alınmasını, binlerce işsiz veteriner hekimin iş bulmasını istiyorlar.
 • Sahipsiz hayvan popülasyonu ve hayvan hakları ihlallerinin en aza indirilmesi, yaban hayatın desteklenmesi, korunan tür ve alanlara sahip çıkılması için kamuda yeterince veteriner hekim çalıştırılması gerektiğine inanıyorlar.
 • Büyükşehir belediyelerinde Veteriner İşleri Daire Başkanlıklarının oluşturulmasını, il ve ilçe belediyelerinde Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün kurulmasını, ilçe belediyeleri için veteriner hekim istihdamının zorunlu tutulmasını talep ediyorlar. 
 • Yerel yönetimlerin keyfi uygulamalar ile değil, yasanın verdiği görevleri etkin kadro ve imkânlarla yerine getirilmesini istiyorlar.
 • Sağlıkta şiddetin önlenmesi yasasından dışlanmak istemiyor
 • Tek Sağlık Yasası çıkarılarak yasal ve yapısal düzenlemelere bir an önce başlanmasını talep ediyorlar.
 • Veteriner hekimlerin çalışma ortamlarında önemli bir risk faktörü olan şiddete karşı korunmaları için, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasasından veteriner hekimlerin dışlanmasını istemiyorlar.
 • Yılda 2 ay yıpranma uygulamasından yararlanmak istiyorlar
 • Sağlık çalışanlarına uygulanan daha sonra veteriner hekimlerde kaldırılan ve kamuoyunda yıpranma payı olarak bilinen, yılda 2 ay fiili hizmet zammı uygulamasından veteriner hekimlerinde yararlanmasını istiyorlar.
 • Emekli hekim ve diş hekimleri için yapılan iyileştirmelerden emekli veteriner hekimlerinin de faydalandırılmasını talep ediyorlar.
 • Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Sosyal Politikalar ile yeni oluşturulan Gıda, Tarım, Orman ve Hayvancılık Politikaları Kurulları’nda veteriner hekimlere, Ulusal Beslenme Konseyi Bilim Komisyonu’nda veteriner hekim öğretim üyelerine yer verilmesini istiyorlar.
 • Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yüksek Danışma Kurulu’nda, Ulusal Beslenme Konseyi’nde daimi üye olarak temsil edilmesini talep ediyorlar.
 • Kendileriyle ilgili kararlar alınırken, örgütleri Türk Veteriner Hekimleri Birliği başta olmak üzere tüm paydaşların fikir ve görüşlerine başvurulmasını istiyorlar.

 

 

 

Etiketler
veteriner hekimler haklarını arıyor