VI. Türk Tıp Dünyası Kurultayı

Bu yıl 29-31 ekim tarihleri arasında altıncısı gerçekleşecek olan Türk Tıp Dünyası kurultayına Türkiye ev sahipliği yapacak. ana teması Biyoteknoloji olan kurultaya Türk Dünyasının önemli hekimlerinin katılması bekleniyor. Bakan Koca yayınladığı davet ile etkinliği duyurdu.

İşte Fahreddin Koca'nın mesajı

Türk Tıp Dünyası Kurultayının altıncısını 29-31 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Bakanlığımız ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. 

Ana teması “Biyoteknoloji” olarak belirlenen kurultayımıza katılımlarınız bizleri onurlandıracaktır. 

Biyoteknoloji terimi günümüzde "Bilgi birikimi, ürün ve hizmet üretimi amacıyla canlı ya da cansız organizmaların değiştirilmesi için bilim ve teknolojinin canlı organizma, parça, ürün ve modellere uygulanması" işlemlerinin tamamını ifade etmek içim kullanılmaktadır. Birçok alanda olduğu gibi biyoteknolojideki gelişimin yönünü insanın değişimi belirlemektedir. İnsanların yaşam tercihlerinin ve alışkanlıklarının değişmesi, yaşam sürelerinin uzaması, bağışıklık düzeylerinin değişmesi ve çevresel etkenler özellikle sağlık biyoteknolojisinin sürekli bir değişim ve yenilik içerisinde bulunmasını gerektirmektedir. 

Sağlık alanındaki gelişmelerin neticesi ile yaşam süresi uzamakta, erken ölümlerin önüne geçilebilmektedir. Dolayısıyla nüfusun artış eğilimi ile sağlık hizmetlerinde oluşan ihtiyacın hızlı giderilmesi, biyoteknoloji alanındaki yatırımların artırılması ve bunların sonucu olarak ürüne dönüşebilen Ar-Ge çalışmalarının gerçekleşmesi ile olacaktır. Bu nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de biyoteknoloji alanında yapılan Ar-Ge çalışmalarına ayrılan bütçeler her sene artmaktadır. Türkiye’de 2017 yılında GSYİH’nin yaklaşık %1’i Ar-Ge harcamalarına ayrılmıştır.

Türkiye, 2000’li yıllardan itibaren sağlıkta dönüşüm hamlesi ile başlattığı reform çalışmaları ile sağlık uygulamaları vizyonunu genişletmiş ve küresel alanda söz sahibi olan bir ülke konumuna gelmek için önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Gerek kamuda, gerekse özel sektörde bulunan araştırma altyapılarının faaliyet alanları ve yürütülmekte olan çalışmalar, dünyada sağlık biyoteknolojisinde izlenen yol ve yaklaşımlarla büyük oranda paralellik göstermektedir.

6. Türk Tıp Dünyası Kurultayında odak noktaları olarak; 
• Metabolik Hastalıklar, 
• Kişiselleştirilmiş Tıp, 
• İlaç Geliştirme, 
• Aşı Geliştirme, 
belirlenmiştir.

Kurultaya, ülkemizden ve yurt dışından katılacak olan akademisyenler, biyoteknoloji alanındaki gelişmeleri ve akademik çalışmaları paylaşacak ve karşılıklı görüş alış-veriş imkanı bulacaklardır.

Bundan önceki beş kurultay gibi bu seneki kurultayın da çok faydalı olacağına inanmaktayım. 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayına kıymetli katkılarınız ile katılmaya davet eder, saygılarımı sunarım.

Dr. Fahrettin KOCA

T.C. Sağlık Bakanı
Kurultay Onursal Başkanı

GENEL BİLGİLER
Kurultayın Yapılacağı Ülke - İlİstanbul/Türkiye
Tarih:29-31 Ekim 2019
Kurultayı Düzenleyen: Kurum Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
Kurultay Yeri: Renaissance Polat İstanbul Hotel / Bakırköy
Kurultay Dili: Türkçe, Kurultay süresince Türkçe, İngilizce dillerinde karşılıklı olarak simultane tercüme yapılacaktır.

Kurultay katılımı ücretli olup, kesin kayıt aşamasında ücretler tahsil edilecektir. Ön kayıt işlemleri ücretsizdir.

Katılımcı sayısı 1200 kişi ile sınırlıdır. Ön kayıt yaptıranlara öncelik tanınacaktır.

KURULTAY TAKVİMİ
19/08/2019 Kayıt başlangıç tarihi
20/08/2019 Kurultay Programı İlan Tarihi
27/09/2019Ödül Başvurusu Son Tarihi
16/10/2019Bildiri Gönderimi Son Tarihi
21/10/2019Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi
22/10/2019Bildirileri kabul edilen konuşmacıların kurultay katılım ücretini son ödeme tarihi
29/10/2019Kurultay Başlangıcı
31/10/2019Kurultay Kapanışı