DSÖ'den Hemşirelere acil yardım çağrısı!

Bilindiği üzere 2020 yılı DSÖ tarafından ihtiyaca vurgu yapmak ve önemlerini vurgulamak adına, Hemşire-Ebe Yılı olarak ilan edilmişti. Aralık ayında başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile sağlık çalışanlarının özellikle hemşirelerin önemi ciddi bir biçimde ortaya çıkmış oldu. Mesleklerini cesaret örneği gösterir bir şekilde sürdüren hemşireler, ihtiyaç olduklarını da tüm dünyaya bu salgınla hatırlatmış oldu. Mesleğin ne derece önemli olduğu, doğumdan başlayarak ölüme kadar uzanan süreçte var olduğu ve hayatımızda ne derece önemli bir yer tuttuğu yaşadığımız salgınla birlikte daha çarpıcı bir şekilde gözler önüne serildi. Bunun önemini vurgulamak için Dünya Sağlık Günü olan 7 Nisan tarihinde DSÖ Genel Müdürü ve Uluslararası Hemşireler Konseyi Başkanı açıklama yaparak Dünya Sağlık Günü'nde ortak duyuru yapmışlar ve duyuru metnine Türkçe olarak aşağıda yer verilmişitir.

DSÖ ve ortakları hemşirelere acil yatırım çağrısı yapıyor

7 Nisan 2020 Cenevre

Covid-19 salgını, küresel sağlık işgücünün güçlendirilmesi ihtiyacının altını çiziyor. Yeni bir rapor, 2020 Dünya Hemşireliğinin Durumu, sağlık işgücünün en büyük bileşenine derinlemesine bir bakış sunmaktadır. Bulgular, hemşirelik işgücündeki önemli boşlukları ve hemşirelik eğitimine, işlere ve liderliğe yatırım için öncelikli alanları tanımlamaktadır ve dünyadaki hemşireliği güçlendirmek ve herkes için sağlığı iyileştirmektir. Hemşireler, tüm sağlık çalışanlarının yarısından fazlasını oluşturmaktadır ve sağlık sistemi boyunca hayati hizmetler sunmaktadır. Tarihsel olarak, günümüzde olduğu gibi, hemşireler de dünya genelinde sağlığı tehdit eden salgınlarla ve salgınlarla mücadelede ön plandadır. Dünyanın dört bir yanında COVID-19 salgınına cevap verirken merhametlerini, kahramanlıklarını ve cesaretlerini gösteriyorlar: Daha önce değerleri daha net bir şekilde gösterilmemiştir.

' Hemşireler sağlık sisteminin omurgasıdır. Bugün birçok hemşire Covid-19'a karşı savaşta ön saflarda yer alıyor'' dedi DSÖ Genel Müdürü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus . 'Bu rapor, oynadıkları benzersiz rolün kesin bir hatırlatıcısı ve dünyayı sağlıklı tutmak için ihtiyaç duydukları desteği almalarını sağlamak için bir uyandırma çağrısıdır.'

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) ve 'Hemşirelik Şimdi' ile ortaklaşa hazırladığı rapor, bugün dünya çapında 28 milyondan az hemşirenin olduğunu ortaya koyuyor. 2013-2018 yılları arasında hemşirelik sayısı 4,7 milyon arttı. Ancak bu hala 5,9 milyonluk küresel eksikliği bırakıyor -En büyük boşluklar, Afrika, Güney Doğu Asya ve DSÖ Doğu Akdeniz bölgesindeki ülkelerde ve Latin Amerika'nın bazı bölgelerinde vardır.

Açıkçası,
dünyadaki hemşirelerin yüzde 80'inden fazlası dünya nüfusunun
yarısına ev sahipliği yapan ülkelerde çalışıyor. Ve her sekiz
hemşireden biri, doğdukları veya eğitildikleri ülkeler dışındaki
bir ülkede pratik yapıyor. Yaşlanma da hemşirelik iş gücünü
tehdit ediyor: Dünyadaki hemşirelerden altısından birinin
önümüzdeki 10 yıl içinde emekli olması bekleniyor.

Rapor, küresel kıtlığı
önlemek için, yetersizlik yaşayan
ülkelerin toplam hemşire mezunlarının sayısını yılda
ortalama% 8 arttırması gerektiğini ve bunun yanı sıra sağlık
sisteminde istihdam edilme ve korunma yeteneğini geliştirdiğini
tahmin ediyor. Bu, kişi başına maliyeti yıllık yaklaşık 10
dolar(nüfus) tutacaktır.

ICN Başkanı Annette Kennedy , “ Politikacılar profesyonel bir hemşirelik işgücünü eğitmenin ve sürdürmenin maliyetini anlıyorlar, ancak şimdi sadece birçoğu gerçek değerlerini biliyorlar” dedi. “ Hemşireliğe yatırılan her kuruş, insanların ve ailelerin refahını herkesin görebileceği açık bir şekilde arttırır. Bu rapor hemşirelik katkısını vurgular ve hemşirelik mesleğine yapılan yatırımın bir maliyet değil topluma fayda olduğunu doğrular. Dünyanın milyonlarca hemşireye daha ihtiyacı var ve hükümetleri doğru şeyi yapmaya, bu harika mesleğe yatırım yapmaya ve nüfuslarının sadece hemşirelerin yapabileceği inanılmaz işten faydalanmalarını izlemeye çağırıyoruz. ”

Tüm hemşirelerin
yaklaşık yüzde 90'ı kadındır, ancak
üst düzey sağlık liderliği pozisyonlarında çok az hemşire
bulunmaktadır - yığılı bu pozisyonların çoğu erkekler
tarafından tutulmaktadır. Ancak ülkeler hemşirelerin ik rolünü
almasını sağladığında, örneğin bir hükümet şefi hemşiresi
(veya eşdeğeri) ve hemşirelik liderliği programları alarak,
hemşirelerin koşulları iyileşir.

Şimdi Hemşirelik Eş Başkanı Lord Nigel Crisp, “ Bu rapor, hemşirelik liderliğini güçlendirmek, hemşirelik uygulamasını ilerletmek ve hemşirelik iş gücünü geleceğe eğitmek için yapılan çağrıların arkasına çok ihtiyaç duyulan verileri ve kanıtları yerleştiriyor ” dedi. “ Politika seçenekleri, tüm ülkelerin önümüzdeki on yıl içinde tüm ülkelerde yeterli hemşire olmasını sağlamak ve hemşirelerin birinci basamak sağlık hizmet sunumunu geliştirmek için eğitim, öğretim ve mesleki kapsamlarının tamamını kullanmasını sağlayacağına inandığımız eylemleri yansıtmaktadır. ve COVID-19 gibi sağlık acil durumlarına yanıt vermek. Bu, hemşirelik kanıtlarını bir ülkenin sağlık sistemi, sağlık işgücü ve sağlık öncelikleri bağlamında konumlandıran geniş ve sektörler arası diyalogla başlamalıdır . ”

Dünyayı ihtiyaç duyduğu hemşirelik işgücü ile donatmak için DSÖ ve ortakları tüm ülkelerin daha fazla hemşireyi eğitmek ve istihdam etmek için fonları artırmak; sağlık işgücü ile ilgili verileri toplama, analiz etme ve bunlara göre hareket etme kapasitesinin güçlendirilmesi; hemşire hareketliliğini ve göçünü izlemek ve sorumlu ve etik bir şekilde yönetmek; hemşireleri birinci basamak sağlık hizmetlerinde ilerleme sağlamak için ihtiyaç duydukları bilimsel, teknolojik ve sosyolojik beceriler konusunda eğitmek ve yetiştirmek; bir hükümet şefi hemşiresi de dahil olmak üzere liderlik pozisyonları oluşturmak ve genç hemşireler arasında liderlik gelişimini desteklemek; birinci basamak sağlık bakım ekiplerindeki hemşirelerin, örneğin bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve yönetilmesinde tam potansiyellerinde çalışmasını sağlamak; güvenli personel seviyeleri, adil maaşlar ve iş sağlığı ve güvenliği haklarına saygı gösterilmesi de dahil olmak üzere çalışma koşullarını iyileştirmek; cinsiyete duyarlı hemşirelik işgücü politikaları uygulamak; eğitim ve uygulama standartlarını uyumlu hale getirerek ve hemşirelerin kimlik bilgilerini küresel olarak tanıyabilen ve işleyebilen sistemleri kullanarak profesyonel hemşirelik düzenlemesini modernize etmek; ve politika diyaloğu ve işgücü planlaması için farklı sektörleri (sağlık, eğitim, göç, finans ve işgücü) hemşirelik paydaşlarıyla bir araya getirerek hemşirelerin bakım ekiplerindeki rolünü güçlendirmek.

Raporun mesajı açık:
hükümetlerin hemşirelik eğitiminde büyük bir hızlanmaya,
hemşirelik işlerinin yaratılmasına ve liderliğe yatırım
yapması gerekiyor. Hemşireler, ebeler ve diğer sağlık
çalışanları olmadan, ülkeler salgınlara karşı savaşı
kazanamaz veya evrensel sağlık sigortası ve Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerine ulaşamazlar.