Eski bakan Prof. Dr. Suat Çağlayan: "TTB Yasası Mutlaka Değiştirilmelidir, ama..."


Cumhurbaşkanı Erdağan’ın geçtiğimiz günlerde meslek odalarının seçim sistemlerinin değişmesiyle ilgili yaptığı açıklamadan sonra konuyu uzmanlarına sormaya devam ediyoruz. Av. Dr. Erkin Göçmen ve Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin PER ile yaptığımız ropörtajların süreci beslendiğini düşünüyoruz. Şimdi de düzenlemeye ilişkin görüşlerini ve çözüm önerilerini 21. Dönem İzmir milletvekili ve Kültür Bakanlığı da yapan Dr. Suat Çağlayan'a sorduk.Türk Tabipleri Birliği yasasında yeni bir düzenleme söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilen böyle bir düzenlemenin gerekip gerekmediği konusunda yorum yaparken, doğrusu insan objektif olmakta zorlanıyor. Çünkü ülkemizdeki meslek örgütleri ile diğer demokratik kitle örgütleri öylesine ürkütülmüş, sindirilmiş ve baskı altına alınmış ki; yapılacak düzenlemede olumlu şeyler bile olsa insan ister istemez “Acaba asıl niyetleri ne?” sorusunu soruyor. Bunu bir tarafa bırakarak bu konu hakkında kendi görüşümü bildireyim:

Evet, TTB yasası mutlaka değiştirilmelidir! Çünkü şu andaki uygulamadan ortaya çıkmıştır ki hekimler giderek Tabip Odalarından soğumuş/soğutulmuş, etkinliği de büyük ölçüde azaltılan Tabip Odalarına ilgi azalmış, bütün bunların sonunda da seçimler küçük ama iyi organize olmuş bir grubun eline bırakılmıştır. İşte bu nedenledir ki son otuz yıldır TTB’ye egemen olanlar, kayıtlı hekim sayısının sadece yüzde 10-15’inin oyunu almalarına rağmen değişmez olmuşlardır. Bu durumu değiştirmek için iki koşul çok önemlidir. Bunların ilki Tabip Odalarının hekimler üzerindeki etkinliklerini artırmak, diğeri ise Tabip Odalarının seçim sisteminde önemli değişiklikler yapmaktır.

Biraz daha ayrıntıya inersek yapılması gerekenleri şöyle sıralamak mümkündür:

1- Her grup seçime farklı bir liste ile girmeli, isteyenler bağımsız olarak aday olabilmelidir.

2- Seçim sisteminde eşitliği sağlamak için, kullanılan oyların sonuçlara yansıması alınan oylara göre olmalıdır. Yani oransal temsil sistemi getirilmelidir.

3- Tabip Odası Meclisi sistemi hem çeşitliliğin sağlanması hem de görüşmelerin verimliliği açısından önemli bir yenilik olacaktır. Tabip Odası Başkanı da odalardaki kurullar da bu meclis tarafından seçilmeli ve denetlenmelidir.

4- Tabip Odalarının etkisini artırmak için tabipler ve sağlık kuruluşları üzerinde odaların denetim yetkilerinin artırılması ve Sağlık İl Müdürlükleri ile birlikte çalışma koşullarına ait yeni düzenlemelerin getirilmesi uygun olacaktır. Bu bağlamda tıbbi bilirkişilik, özel hastane hekim çalışmalarında etkin rol ve tıbbi malpraktis uygulamalarında cezalandırma, Tabip Odalarının yetki alanında olmalıdır.

5- Tabiplerin oda seçimlerine katılımını sağlamak için:

    a- Sadece özel sağlık kurumlarında çalışanlar değil, kamuda çalışan hekimlerin de Tabip Odası’na üyeliği zorunlu olmalıdır. Odaya üye olmayan hekimlere mesleklerini uygulama şansı verilmemelidir.

    b- Tüm üye listeleri yenilenmelidir. Çünkü başta İstanbul olmak üzere birçok kentte vefat eden hekimlerin kayıtları silinmemektedir. Uygulanacak sistem için listeler güncellenmelidir.

    c- Seçimlere katılımda zorunluluk getirilmelidir.

    d- Seçimlerde oy kullanımını kolaylaştırmak için - kentin nüfusuna göre - aynı gün birden çok yere seçim sandığı konulmalıdır. Örneğin on milyon nüfuslu İstanbul’da yapılan Tabip Odası seçiminin, ılık bir bahar pazarında ve tek bir yerde yapıldığını düşünürseniz, bunun ne denli uygulanamaz olduğu ortadadır.

21. Dönem İzmir milletvekili ve Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan