Hasta-fizyoterapist eşleşmesi bakım kalitesini yükseltti

Yozgat Şehir Hastanesi bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde, barkot okutularak yapılan hasta ve fizyoterapist eşleşmesi bakım kalitesi ve tedavide başarıya katkı sağlıyor.

Yozgat Şehir Hastanesi bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde, barkot okutularak yapılan hasta ve fizyoterapist eşleşmesi bakım kalitesi ve tedavide başarıya katkı sağlıyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde, hasta ve fizyoterapist eşleştirmesi ile hangi hastaya hangi fizyoterapistin eşlik ettiği bilgisine ulaşılarak, hastanın tedavi planlarının kayıt altına alınması ve tedavi sürekliliğini sağlamanın yanı sıra, bakım kalitesine ve tedavideki başarıya önemli katkı sağlıyor. Ortalama yaşam ömrünün uzadığı tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda yaşa bağlı olarak gelişen pek çok sağlık problemi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) hizmetlerine olan ihtiyacı artırıyor. Artan bu ihtiyaca paralel olarak verilen hizmetin kalitesinin yükseltilmesi için ise çeşitli yöntemler uygulamaya konuluyor. Bu kapsamda, Yozgat Şehir Hastanesi'nde Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından yürütülen FTR hizmetleri, hasta ve fizyoterapist eşleştirmesi yapılmasının sağladığı katkılar yapılan bir çalışma ile kanıta dayandırıldı.

FTR Kliniği'nde, tedavide süreklilik ve başarının artırılması çalışmaları kapsamında, istatistiki veriler üzerinde performans incelemeleri yapılarak, fizyoterapistlerin hasta bazlı tedavi adetlerine ve order edilmiş tedavi sürelerine sistem üzerinden ulaşılamadığı gözlendi. Manuel olarak gerçekleştirilen takip sistemindeki bu eksikliğin giderilmesi için; tedavi öncesi Tedavi Planı-Hasta-Fizyoterapist eşleştirmesine ihtiyaç olduğuna karar verilerek yazılımsal süreç başlatıldı. Hastalardan fizyoterapistlerinin değiştiği konusunda gelen şikayetler üzerine uygulamaya konulan hasta ve fizyoterapist eşleşmesi sayesinde istisnai ve acil durumlar haricinde fizyoterapist değişimlerine izin verilmedi. FTR Kliniği'nde, yatan hastaların bilekliklerinde bulunan kare kod, ayaktan gelen hastalarda ise hasta onam formunda bulunan hasta kimlik bilgilerinin bulunduğu barkod ile fizyoterapistin yaka kartındaki barkod okutularak hasta ve fizyoterapist eşleştirmesi yapıldı. Hasta, her seansa geldiğinde kendisine uygulanacak olan tedavi planını görme imkanı elde etti ve tedavisi hangi fizyoterapist ile başlamış ise onunla sonlandırıldı.

Doğru hastaya doğru tedavi süreci Tedavi Planı-Hasta-Fizyoterapist eşleşme uygulaması sayesinde hasta tedavi planında olası karışıklık riskleri ortadan kaldırıldı. Hastanın tedavisine başlayan aynı fizyoterapist ile tedavisinin sonlandırılması ile doğru hastaya doğru tedavi sürecine katkı sağlandı. Hasta güvenliğini sağlayan bu yapı ile hastaların doğru tedaviyi, doğru zamanda ve doğru şekilde almalarına imkân tanındı. Tedavi süreci boyunca tedavi planı, hasta ve fizyoterapist bilgilerine, fizyoterapistlerin performans ölçüm verilerine ve hastaların kaçar saat terapi aldığı istatistiklerine ulaşılarak yapılan tespit, analiz ve raporlama çalışmalarına katkı sunuldu. Bu uygulama, fizyoterapistlerin işlerini kolaylaştırırken, hasta memnuniyetini de maksimum düzeye çıkardı.