Yazarın Yazıları

Sanki ülkede seferberlik varmış gibi  40 yıl boyunca 36 saat nöbete mahkum edilen hekimlerin aşırı yorgunluk sonucu trafik kazaları nedeniyle ölmeleri, artık Sağlık Bakanlığı'nı ve Yüksek Öğretim Kurumları'nı bu kötü gidişatı durdurmak İçin harekete geçirmelidir.

İlk başta şunu belirtmeliyim ki : Hastadan Aydınlatılmış Onam almak mevcut yasalarımıza göre zaruridir. 

Hekime ve sağlık personeline şiddet uygulayan kişi veya kişiler, tıbbi olarak önce akıl sağlığı yönünden muayene ve kontrol edilmelidirler.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklanan 31.05.2021 tarihli kararları Ordu Tabip Odası

SMA, yani Spinal Müsküler Atrofi (Omurilik kaynaklı kas güçsüzlüğü); tüm dünyada 10 000 canlı doğumda 1, Ülkemizde ise 6000 canlı doğumda 1 gibi bir sıklıkta görülmektedir. Ülkemizde bugün itibariyle 3000 civarında SMA hastası olduğu düşünülmektedir.

Tüm dünyada Covid-19 pandemisinde ölüm sayısı üç buçuk milyona yaklaşmıştır. Ülkemizde de 45 bine yaklaşmıştır maalesef. Nefes almak için tüm dünyada tam kapanmalar gerekli olmuştur, aşılama da aynı güçle yapıldığı takdirde kurtuluş yakındır. Ülkemizde de tam kapanmanın ortaya çıkardığı iyimserlik hali, aşılama ile mükemmel hale gelecektir.

Bilim Kurulunun Tavsiyesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın deklerasyonu ile tam kapanmanın başlayacağını memnuniyetle öğrenmiş olduk. Şu anda bu kısır döngünün kırılması, tüm bireylere aşı yapılıncaya kadar zaman kazanılması için, tam kapanma mutlaka ihtiyaç duyulacak olan bir tedbirdir.

Mobbing ( İngilizcesi yıldırma ) kavramı, dilimize İngilizceden girmiştir ve İngiliz dilinde “mob” kökünden (yasal olmayan biçimde şiddet uygulayan kalabalık veya “çete” anlamındadır.) gelmektedir. Latince mobile vulgus: kararsız, kalabalık, şiddete yönelmiş topluluk anlamındadır, buradan mobbing türemiştir. İngilizcede mobbing sözcüğü ise bir eylemi bildirir.