9 Eczacı Odası'ndan ortak açıklama

Akademik meslek odalarının işleyiş ve seçim sistemine yönelik değişiklik yapılmasının öngörüldüğü şu günlerde, 9 Eczacı Odası tarafından diğer Eczacı Odaları ve TEB Merkez Heyeti’ne ‘Yasama Dokunma’ çağrısı altında ortak açıklama ve savunma daveti geldi.

 

Eczacı kamuoyuna başlığı altında yapılan açıklama şu şekilde:

Yeniden çalışmaya başlayan TBMM'nin gündeminde yer alan yasa değişiklikleri arasında, akademik meslek odalarının işleyiş ve seçim sistemlerine yönelik düzenlemelerin de yer aldığı kamuoyunca bilinmektedir. Demokrasilerde genel teamül, bu tarz kurumların yasalarında yapılacak düzenlemelerin, ilgili meslek kuruluşlarının talebi ve katkısı ile gerçekleşmesidir. Aksi yöndeki girişimler meslek kuruluşlarının zayıflatılması sonucunu doğurur ve bu da özellikle akademik mesleklerde, denetimin ve kamu yararının azalmasına sebebiyet verir. Değerli Meslektaşlarımız;Bizi bir arada tutan örgütümüz, bizim için yaşamsal önemdedir.Meslekler, örgütleriyle güçlüdür ve bugün bizi ayakta tutan örgütsel dayanışmamızdır. Gerek Eczacı Odası Genel Kurullarında gerekse Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongrelerinde demokratik bir yarış içerisinde seçim mücadelesi veriyor olsak da, bunun bizim zafiyetimiz değil demokratik gücümüz ve zenginliğimiz olduğunu biliyoruz. Yapılması planlanan değişikliğin meslek örgütümüzü zayıflatacak bir adım olduğunu görüyor ve mesleğimize zarar verecek bu girişimin karşısında olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz. Merkez Heyetimizi, tüm Eczacı Odalarımızı ve meslektaşlarımızı;  Gerçekleştirilmek istenilen değişikliklere karşı düşüncelerimizi, "YASAMA DOKUNMA" çağrısı altında ortaklaştırarak bütünlük içerisinde açıklamaya ve savunmaya davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla.  

 

TEB 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası

TEB 3. Bölge İzmir Eczacı Odası

TEB 7. Bölge Bursa Eczacı Odası

TEB 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası

TEB 10. Bölge Antalya Eczacı Odası

TEB 19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası

TEB 25. Bölge Mersin Eczacı Odası

TEB 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası

TEB 40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası

UFUK BOZKURT/ İSTANBUL