AHEF: Hakkı gasp edilen arkadaşımız Dr. Mustafa Işıklı’nın yanındayız

AHEF Dr. Mustafa Işıklı'nın açmış olduğu davada "yürütmeyi durdurma" kararı veren mahkemenin bu kararına karşılık Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünde görevli yöneticilerin yargının almış olduğu kararı uygulamadıklarını belirterek bir basın açıklaması yaptı

"Sakarya ilinde defin ve adli nöbet listelerinin mevzuata uygun düzenlenmemesi üzerine, il sağlık müdürlüğü'ne itiraz edilmiş, hukuki sürede düzeltilmeyince dava yoluna gidilmişti. Davada Dr. Mustafa Işıklı'nın haklı olduğu mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının kesinleşmesiyle de desteklendi. Ancak maalesef Sakarya il Sağlık Müdürlüğü ve Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli idareciler yargı kararını uygulamamaktadır. Hâlbuki yargı kararını idarenin uygulamaması ne bir idari işlem ne de idari bir eylemdir. Söz konusu yerine getirilmeyen işlem ise Anayasa tarafından korunan ve korunmasında şüpheye düşülemeyecek bir yargı kararıdır.
Hakkı gasp edilen Dr. Mustafa IŞIKLI konuyla ilgili Cumhuriyet Baş Savcılığı’na, "idari yargı kararını uygulamamak suretiyle görevi kötüye kullanmak, "eziyet, bezdiri", kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, yetki gaspı" iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Ayrıca manevi tazminat davasını da ilgili şahıslar hakkında açacak olup gerek haklı mücadelesinde gerekse de tüm hukuki başvurularında tüm desteğimizle yanında olacağız.
Sakarya İdare Mahkemesi'nce yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Üstelik bu karara İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan itirazı İstanbul Bölge Mahkemesi de reddetmiş ve kararın uygulanması kuşkuya yer bırakmayacak kesinliğe kavuşmuştur. Yürütmeyi Durdurma kararı sonrası nihai olarak işlemin iptali kararı da verilmiştir. Gelin görün ki tüm yargı kararlarını hiçe sayarak defin ve adli tabiplik nöbet listelerinde hiçbir değişiklik yapılmadan aynı şekilde nöbet yazılmaya devam edilmiştir. Kamu görevlilerinin yetki sınırlarını aşarak, kendilerini yargı kararını uygulamama kudretinde görmeleri acilen incelenmesi gereken bir durumdur. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak sorumluların acilen incelenmesi, bu hukuksuzluğa derhal dur denilmesi ve gereğinin yapılması beklentimizdir.”