Aile sağlığı çalışanları için yönetmelik değişikliği

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin yönetmelik değişti. Resmi Gazete'de yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne göre aile hekimleri kronik hastalık takibi konusunda daha çok görev alacak. Ceza puanları ile ilgili değişikliklere de Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tarafından tepki geldi.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Temmuz 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek yönetmelikle Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemeler, izinler, sözleşme esasları ve fesih şartları ile aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelikle aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinin hesaplanmasına kronik hastalık yönetimine ait parametreler eklendi. Aile hekimliği çalışanlarının vatandaşların kronik hastalık izlemlerini elektronik ortamda yapabilmesi ve kayıt altına alması amacıyla Bakanlık tarafından geliştirilen ve ilgili diğer tüm sistemler ile entegre şekilde çalışan Hastalık Yönetim Platformu (HYP) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm aile hekimlerinin kullanımına açılmıştı. Bu kapsamda yapılan düzenleme ile HYP kullanılması ile hizmet sunumunda standardizasyon sağlanacak ve aile hekimlerince kronik hastalık yönetiminde daha etkin konumda olacak.

HYP içerisinde yer alan hizmetler, "kardiyovasküler risk değerlendirmesi, çok yönlü yaşlı değerlendirmesi, hipertansiyon, diyabet, obezite hastalıklarının tarama, izlem ve sonuç durumları" olarak belirlendi. Ayrıca kanser taramaları (meme, serviks, kolon) ile kişilerin kendi aile hekimlerinden hizmet alma yoğunluğunu ifade eden "süreç yönetimi" de aile hekimlerine yapılacak ödemelere etki edeceği açıklandı.

Kronik hastalık izlemlerinde HYP kullanımı ile Birinci Basamak sağlık hizmeti kullanımının artması, İkinci Basamak sağlık kuruluşlarının gereksiz kullanımı ve sağlık harcamalarının azaltılması için gerekli alt düzenlemeler de yapılmış olacak.

Yönetmelikle ayrıca sosyoekonomik gelişmişlik ödemesine esas yönetmelik ekindeki göstergeler de güncellendi.

Düzenlemeyle yeni açılacak sıfır nüfuslu birimlere yerleşecek aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının kayıtlı kişi başına almaları gereken ödeme Bakanlığın diğer hizmet birimlerinde çalışan aynı unvandaki personelin temel ücreti kadar olacak.

Vatandaşların hizmet alabileceği yeni birimlerin açılmasına imkan sağlanacak.

Bakanlıkça yeni açılan birimlerin olduğu bölgelerdeki nüfus dağılımı hizmet planlamasına göre yeniden düzenlenerek aile hekimi başına düşen nüfus azaltılacak.

Yönetmelikle aile sağlığı merkezlerinin oluşturulma süreçlerinin hızlandırılmasına ve yeni açılan birimlerin tercih edilebilirliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler getirildi. Aile sağlığı merkezlerinin daha konforlu hale gelmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi için il sağlık müdürlüklerinin sürece aktif katılımı sağlanacak.

Hizmet sözleşmeleri "vali" yerine "il sağlık müdürü" tarafından imzalanacak. Böylece ihtar ve sözleşme feshedilmesine ilişkin işlemler ve itiraz süreçlerinde ildeki tüm sağlık personelinde olduğu gibi aile hekimliği çalışanları için de il sağlık müdürünün yetkili olması sağlandı.

Kısa süreli olarak bedelli askerlik hizmetini yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının mevcut statü ve birimlerinin korunması da sağlandı. Yıllık izinlerle ilgili düzenleme de yapıldı. Buna göre, tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları yıllık izinlerinin ilk 7 günü yerine 14 günü için vekalet düzenlemesinden faydalanabilecek.

Yönetmelikte en çok konuşulan maddelerden biri ise aile hekimliği çalışanları içerisinde hizmeti aksatacak şekilde tekraren aynı fiili işleyenlere farklı ihtar puanı verilmesi veya sözleşme süresi sonunda sözleşmenin yenilenmemesi gibi disiplin işlemleri yapılabileceği yönünde. 

Yeni yönetmeliğin 7.Maddesinde "Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puan Cetveli"nde yer alan fiilerin 5 ve daha fazla kez gerçekleştiren veya toplamda 150 ceza puanına ulaşan aile hekiminin sözleşmesinin yenilenmemesinin önü açılıyor. Daha önceden 200 olan ceza puanı sınırı bu değişiklik ile düşürülmüş oldu.

 

AHESEN'DEN DEĞİŞİKLİĞE TEPKİ

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, konuya ilişkin basın açıklaması yaparak tepkisini dile getirdi:

1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek olan aile hekimliği ödeme sözleşme yönetmeliği ne yazık ki aile hekimliği çalışanlarını hayal kırıklığına uğratmıştır. Yıllardır hakediş kaybı yaşamamıza, eksik personelle çalışmamıza ve eksik malzeme desteğine rağmen, pandemi döneminde en ön saflarda aşılama, koruyucu ve tedavi edici hizmet ile mücadelemize devam ediyoruz.

Bunun karşılığında ceza gibi yönetmelik şartları dayatılmaya çalışılıyor. Ödül verilmeyeceğini gördük ama bu cezayı da hak etmiyoruz ve kabul etmiyoruz.

İlgili yönetmeliğe hukuk komisyonumuzun ve avukatımızın değerlendirmesi sonucu dava açacağımızı tüm aile hekimliği camiasına duyururuz.

 

AHEF: BAKANLIK KENDİ ELİYLE AİLE HEKİMLİĞİNİ BİTİRİYOR

Yönetmeliğin aile hekimliğini bitirmeye yönelik bir yönetmelik olduğunu kaydeden Eryazğan; “Sağlık Bakanlığı kendi eliyle aile hekimliğini bitirmiştir. AHEF olarak bu yönetmeliği asla kabul etmiyoruz ve her maddesine dava açacağımızı buradan ilan ediyoruz.

Aile hekimleri salgının başından beri büyük özveriyle çalışmış, şehitler vermiş ve mücadelenin en başında ilerlemiştir. Yaklaşık 6 aydır Covid-19 aşısını yapan, 35 milyona yakın aşı yapan, günde 1 milyon aşı yapma kapasitesinin olduğunu gösteren aile hekimlerine bu haksızlık reva görülmüştür.

AHEF olarak; Sağlık Bakanlığı’nın sahadan gelen hiçbir uyarıyı, STK’lardan gelen hiçbir uyarıyı dikkate almadan, aile hekimlerinin haklarını ödemeden, kayıplarını karşılamadan, yeni iş yükü vermiştir. Sözleşme pamuk ipliğine bağlanmıştır. Eskiden sözleşmeler 200 ceza puanı ile feshedilirken, şimdi 25 ceza puanı ile feshedilmesi için İl Sağlık Müdürlüklerine yetki verilmiştir. Bunu da asla kabul etmiyoruz.

Uluslararası sözleşmelere göre bu tip sözleşmelerin iki tarafı vardır ve biz de haklarımızı saklı tutacağız. AHEF olarak sahadaki aile hekimlerine sesleniyoruz: Biz haklarınızı korumak için mücadeleye devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı’na da sesleniyoruz: Bizim sesimizi kesmek için basına demeç verene 50 ceza puanı koymuşsunuz. AHEF olarak basına verdiğimiz demeçlerle aile hekimlerinin haklarını aramaya, mücadele sonuna kadar etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

​​​​