Asistan hekimler pandemi ek ödemelerini protesto ettiler

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan asistan hekimler, pandemi ek ödemelerinde adaletsiz dağıtım ve hastane yönetimince gelir azlığı gerekçe gösterilerek yapılan ek ödeme kesintilerini protesto ettiler.

Dokuz Eylül Asistan Hekim İnisiyatifi’nin bir temsilcisi şu açıklamalarda bulundu:

Dokuz Eylül Asistan Hekim İnisiyatifi’nin bir temsilcisi olarak karşınızdayım. Biz, sağlık ve eğitim hizmeti üreten bir tıp fakültesi hastanesinde her iki alanda da görev ve sorumlulukları olan tıpta uzmanlık öğrencileri yani asistan hekimleriz. Pandemi döneminde toplumsal yaşamdaki yeri daha iyi anlaşılan sağlık emekçilerinin ayrılmaz bir bölümünü oluşturuyoruz. Bu doğrultuda, bu platformun doğal bir parçası olarak, pandemi ek ödemelerinde adaletsiz dağıtım ve hastane yönetimince gelir azlığı gerekçe gösterilerek yapılan ek ödeme kesintileri nedeniyle buradayız. Taleplerimiz de, son dönemde yaşadığımız sorunlar ve uğradığımız adaletsizlik kadar nettir:

•Sağlık Bakanlığı’nca yapılan ve üniversite hastaneleri için yönetimin keyfiyetine sunulan pandemi ek ödemeleri, “eşit işe eşit ücret” prensibi doğrultusunda yeniden düzenlenmeli ve Bakanlık’a bağlı hastaneler ile üniversite hastaneleri arasındaki ödeme farklılığı ortadan kaldırılmalıdır.

•Sağlık hizmetinin bir bütün olarak üretildiği, hastane yönetimince hatırlanmalıdır. Birincil görev yeri dekanlık binası olan temel bilim asistanları da dışarıda bırakılmayarak, çalışılan birim ve süre ayırt edilmeksizin, pandemi sürecinde görev alan tüm sağlık emekçilerine ek ödeme yapılmalıdır. Bu doğrultuda, yabancı uyruklu asistan hekim arkadaşlarımızın uğradığı adaletsizlik de giderilmeli ve onlar da bizim gibi hak ettikleri ödemelerini almalıdır.

•Ek ödemelerde yapılan kesinti geri alınmalı ve sağlık hizmeti üreten emekçilerin gelirleri kesinti yapılacak alan olarak görülmekten çıkarılmalıdır.

•Pandemi ile ilişkili olarak uzayan çalışma saatleri yeniden düzenlenmeli, mesai dışı öğretim üyesi muayeneleri ile ilgili düzenleme yapılarak, sağlıklı ve insancıl bir çalışma düzeni oluşturulmalıdır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan asistan hekimler olarak kendimizi 2011’de yaşanan ve parçası olduğumuz sağlık emekçileri toplamının tümünün desteği ile başarıya ulaşan asistan hekim eylemliğinin takipçileri olarak görüyoruz. Buradan aldığımız güçle, taleplerimize yönelik mücadelenin hız kesmeden ve güçlenerek süreceğini bildiriyoruz.

 


 

Etiketler
pandemi ek ödemeleri