COVID ile ön saflarda mücadele eden branşlar arasında gelir adaleti sağlanmalıdır

Bilindiği gibi ülkemizde kamu hastanelerindeki sağlık çalışanlarının ücretlendirilmesi, iki farklı yöntemle yapılmaktadır. Kamu görevi yapmalarının sonucu olarak, sabit maaşa ilaveten elde edilen gelirden pay almaktadırlar. Bu payın dağıtımı: bir taraftan kurumun gelir/gider dengesine, yani kârlılığına bağlı olarak değişirken; diğer taraftan üretilen hizmetle ilgili önceden tanımlanan bazı kriterlerle ölçülen kurumsal ve bireysel performansa dayalı olarak kişiden kişiye, aydan aya değişmektedir.Mikrobiyoloji, biyokimya ve patoloji uzmanlarının kazanç puanları yapılan işe göre düşük olarak gösterilmesinden dolayı ücret ve gelir dağılımında eşitsizliklere sebep olmaktadır. Hekimlerin alması gereken ücretlerin dengeli olması ve yapılan emeğin karşıtı olması gerekir. Mikrobiyoloji, biyokimya ve patoloji uzmanlarının uzmanlarına aynı ünvana sahip meslektaşlarına göre farklı kadro ünvan katsayıları uygulanması sonucu gelir dağılımında eşitsizlikler oluşmakta ve düşük gelir verilmesine sebep olunmaktadır.

4 Mart 2020 tarihinde yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği tüm tıbbi laboratuvar çalışanlarının mutlak ve nispi gelir kaybına ve saygınlık kaybına yol açacak niteliktedir. Özellikle bu pandemi savaşında mikrobiyoloji uzmanları yükün büyük kısmını taşımaktadır. Her gün yüzlerce Pcr büyük bir emekle ve risk altında çalışılmaktadır.

Tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık alanı; diğer uzmanlık alanlarına kanıta dayalı tıp uygulamaları için önemli katkılar sağlayan bir tanısal tıp alanıdır. Laboratuvar branşları ile klinik branşlar arasında gelirler açısından eşitsizlikler bulunmaktadır. Performans sistemi emeğin bir göstergesi olarak iyi bir ölçüt olamamaktadır. Mikrobiyoloji, biyokimya ve patoloji uzmanlıkları da emek ve risk açısından önemli branşlardır. Mikrobiyoloji, biyokimya ve patoloji uzmanının düşük puanlar nedeniyle hastane ortalamasından düşük ücret alması adaletsizlik yaratmaktadır ve bu uzmanlar mağdur olmaktadır. Bir başka konu da Mikrobiyoloji, biyokimya ve patoloji uzmanının çalışma ortamında ölümcül hastalıklara maruz kalma riskleri yüksektir. Mikrobiyoloji, biyokimya ve patoloji uzmanlarına hak ettikleri değerlerin verilmesi için yasal düzenlemelerle ücretlerindeki dengesizlik sorununu düzeltilmelidir.

 Teoman APAN