Kamudan emekliye ayrılan hekimler çalışma hakkı kazandı

Ocak 2015 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik düzenlemelerinin Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından iptali istendi ve dava açıldı.

Açılan davada Danıştay 15. Dairesi özel hastanelere, hastane dışında farklı yerlerde muayene ve kontrol birimi adı altında muayenehane açma izni verilmesine ilişkin yönetmelik hükmünü iptal etti. Sağlık Bakanlığı karar üzerine düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı.

Türk Tabipleri Birliği, İptali istenilen geri kalan maddeler yönünden kararın bozulması için temyiz isteminde bulundu.

İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK)  Türk Tabipleri Birliğinin, bu istemini görüp emekli tabiplerin kadro dışı geçici çalışma hakkının yaş veya başka bir şarta bağlanamayacağı sonucuna ulaştı. Karar uyarınca hangi yaşta ve nedenle olursa olsun kamudan emekliye ayrılan hekimler planlamadan istisna tutularak çalışma hakkı kazandı.

 

Etiketler
hekim